Wet Meldplicht Datalekken

Als ondernemer heeft u ongetwijfeld een uitgebreide CRM-database met klantgegevens. Zoals elke onderneming slaat u data van uw klanten (digitaal) op. Om de privacy van uw klanten te beschermen geldt sinds 1 januari 2016 de wet meldplicht datalekken.

 

Wat betekent de wet meldplicht datalekken voor mijn bedrijf?
De wet bepaalt dat u privacygevoelige gegevens van uw klanten zo veilig mogelijk moet bewaren. Als er mogelijk toch een datalek is moet u de klant informeren en soms zelfs een melding doen bij de autoriteiten. Als u dit niet doet kunt u sancties opgelegd krijgen tot 10% van uw jaaromzet.

 

Een datalek kan op veel manieren ontstaan. Het verliezen van een zakelijke telefoon? Verkeerd verzenden van een e-mail met klantenbestand als bijlage? Slachtoffer van cybercrime? Allemaal mogelijke datalekken met mogelijke meldingsplicht. Het is van groot belang om goed te communiceren als u een datalek heeft. Actuele e-mailadressen en een plan om mensen die geen e-mail hebben (ouderen en kinderen) te bereiken, maar ook een goede boodschap zijn daarbij essentieel.

 

Onze tips:

  • Breng goed in kaart in welke gevallen volgens de wet in uw bedrijf sprake kan zijn van een datalek;
  • Zorg voor een actuele database met gegevens waarmee klanten bereikt kunnen worden en goed communicatieplan in geval van een datalek.

Uiteraard kan een verzekering een datalek niet voorkomen. Een goede verzekering kan er wel voor zorgen dat u in geval van een datalek weet wat u moet doen en geen boete krijgt. Neem daarom nu contact met ons op voor een passend advies.