Werknemersverzekeringen en partners

Zou u moeten of willen weten met wie uw werknemers de feestdagen vieren?


Veel bedrijven hebben verzekeringen gesloten voor hun werknemers, zoals bijvoorbeeld een ongevallendekking of een pensioenverzekering. Vaak is op dit soort verzekeringen ook de partner meeverzekerd. Vaak staat in verzekeringsovereenkomsten of uitvoeringsovereenkomsten dat de verzekering alleen de risico’s voor de partner dekt als die partner is aangemeld. Aan de andere kant spelen sociale discussies over privacy en de inrichting van het partnerschap.


In een recente gerechtelijke uitspraak speelde exact deze vraag. Een medewerker van een bedrijf overleed. De partner (volgens notarieel vastgelegde partnerovereenkomst) claimde bij de verzekeraar van de werkgever het partnerpensioen. De verzekeraar wees de uitkeringen af. Het belangrijkste argument was dat zij niet wist dat er een partner was. Als de rechter vond dat de verzekeraar toch het partnerpensioen moest betalen vond zij dat de werkgever dit zou moeten doen. In de overeenkomst tussen verzekeraar en werkgever stond namelijk dat de werkgever opgave moest doen van de partner van werknemer en dat had de werkgever nagelaten.


De rechter oordeelde dat het pensioen door verzekeraar betaald moest worden. Uit de uitspraak blijkt dat dit nauw samenhangt met de ruime definitie van het begrip ‘partner’ (en soepele omschrijving voor het aanmelden van een partnerschap) dat de verzekeraar in de voorwaarden had opgenomen. Ook oordeelde de rechter dat de werkgever actief moest informeren maar dat zij niet verplicht kon worden om de informatie bij haar medewerkers op te nemen. Om enerzijds uw verplichtingen jegens verzekeraars na te komen en anderzijds de privacy van uw medewerkers te respecteren is het belangrijk om de situatie helder in kaart te hebben.

 

Wij adviseren u dan ook:

 

  • Uw relevante polissen na te kijken op de wijze waarop partners van uw medewerkers zijn meeverzekerd en moeten worden aangemeld;
  • Zowel naar uw medewerkers als naar de verzekeraar uw communicatie en beleid op dit punt voor/uit te leggen en zo te voorkomen dat u onbedoeld privacy regels schendt of achteraf discussie met de verzekeraar krijgt.

Als u ons uitnodigt voor een gesprek is dat een mooie gelegenheid om te zorgen dat uw medewerkers ook na de feestdagen een warm familiegevoel houden en u persoonlijk gezondheid, mooie dagen en een gezond 2018 toe te wensen. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen?