Verklaringen bij schade

 

Heeft u schade? Let dan goed op wie het woord doet!

 

Als u schade lijdt moet u de verzekeraar (via ons) zo spoedig, volledig en juist mogelijk informeren. Als er een normale schademeldingsprocedure wordt gevolgd, dan komt de melding zo snel mogelijk bij ons op het juiste bureau terecht en kunnen we samen met u de verzekeraars volledig, open en juist informeren.

 

Soms komt het voor dat andere mensen binnen uw bedrijf uitspraken doen over schades. Stelt u zich voor dat de verzekeraar op basis van die uitspraken vindt dat er niet volledig, spoedig of juist geïnformeerd is. In hoeverre is uw bedrijf dan gebonden aan die uitspraken?

 

Recent heeft de rechter uitgesproken dat wanneer een bedrijf een aparte rechtspersoon is (dus een BV of NV) en dat de verklaringen van medewerkers kunnen worden gebruikt om te bepalen of aan juistheid etc. voldaan is. In dit geval was een bedrijf eigenaar van een boot die afgebrand was. De experts hadden zich bij de directie van het bedrijf gemeld en die had hen naar de schipper verwezen. De schipper had vervolgens een onjuiste verklaring afgegeven. Hierdoor weigerde de verzekeraar uit te keren.

 

Het bedrijf was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Het voornaamste argument was dat niet de schipper de verzekering had afgesloten maar het bedrijf. Daarmee was het bedrijf verzekeringnemer geworden. Uitkering zou volgens de polis alleen geweigerd mogen worden als verzekeringnemer onjuiste informatie aan verzekeraars zou hebben gegeven. Aangezien de schipper geen verzekeringnemer was vond het bedrijf de weigering tot uitkering onterecht. De rechter oordeelde anders. De schipper moest worden gezien als vertegenwoordiger van verzekeringnemer.

 

Het is dus erg belangrijk om erop toe te zien dat de juiste mensen bij schade juist verklaren aangezien er anders problemen rond de uitkering kunnen ontstaan.

 

Wij adviseren u dan ook:

 

  • Bij schade direct contact met ons op te nemen zodat wij u kunnen adviseren en begeleiden om de gegevens over de schade zo snel, juist en volledig mogelijk bij verzekeraars aan te leveren;
  • Intern duidelijk beleid te maken wie er in geval van schade met partijen (ons, klanten, experts, media etc.) mogen communiceren en hoe bepaald wordt wat er gecommuniceerd wordt. Ook is het van belang dat er gecontroleerd wordt dat iedereen ook het juiste verhaal vertelt als er gecommuniceerd wordt.

Uiteraard beoordelen wij graag uw communicatieprocedure of adviseren wij u nader. Heeft u nog geen overzicht van communicatie of heeft u andere vragen? Dan adviseren wij u graag vrijblijvend als u contact met ons opneemt.