#metoo op uw werkvloer

 

#metoo op uw werkvloer? Dat kan leiden tot uw aansprakelijkheid!

 

#Metoo is inmiddels een verzamelnaam geworden voor allerlei vormen van seksueel getinte misstanden. Wie de schandalen een beetje heeft gevolgd kan zien dat dit gedrag vaak werk-gerelateerd is.

 

Acteurs die onder druk werden gezet door regisseurs, maar ook studenten die door docenten werden gedwongen tot allerlei onwenselijke en strafbare zaken.

 

Dat de dader in dit soort gevallen schuld treft en vervolgd wordt is bekend. Dat ook de werkgever (in ieder geval in Nederland) verantwoordelijk kan worden gehouden is minder bekend.

 

Toch is dit waar. Als werkgever heeft u een vergaande zorgplicht om uw werknemers een veilige werkplek te garanderen. Zo wordt u als werkgever geacht de werkplek en werkzaamheden zodanig in te richten dat de kans op onveilige werkomstandigheden zo klein mogelijk is. Als voorbeeld moet u denken aan een verbod op ‘Playboy-kalenders’, seksueel intimiderende grappen of het aanspreken van ‘knuffelgrage’ medewerkers. Daarnaast moet de werkgever ook de ruimte bieden aan medewerkers om eventuele negatieve ervaringen te bespreken.

 

Steeds vaker zien we dat slachtoffers niet alleen de betrokken werknemer aansprakelijk stellen, maar ook de werkgever. Het verwijt is dan vaak gericht op het niet zorgen voor een veilige werkomgeving.

 

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en rechtsbijstandsverzekering kunnen in zo’n geval een uitkomst zijn om de kosten voor juridische verdediging of een eventuele schadevergoeding te dragen.

 

De gevolgen voor een werkgever van misstappen door werknemers kunnen dus ook op dit gebied groot zijn. Wij adviseren dan ook:

 

  • Na te gaan of de werkomgeving(en) in uw bedrijf voor iedere medewerker veilig is;
  • Na te gaan of uw aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstandsverzekeringen afdoende dekking bieden in geval van een claim naar aanleiding van seksuele intimidatie van uw medewerker(s).

Uiteraard gaan we graag met u in gesprek om deze en andere morele risico’s die uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden te bespreken. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen? Dan kunnen we wellicht direct uw andere verzekeringen bespreken.