Levert u producten aan klanten? Let dan goed op!

Vaak gaan alle leveringen volgens plan, maar soms gaat er iets mis. Op dat moment kan het zo zijn dat u gedwongen wordt (door autoriteiten) of u zich gedwongen voelt om producten retour te nemen.

 

De huidige eierencrisis als gevolg van de fipronilbesmetting is een voorbeeld van hoe ingrijpend zo’n retouractie kan zijn. Als er zaken misgaan zullen de klanten zich eerst melden bij de winkel waar zij de zaken gekocht hebben. Die winkels melden zich vervolgens bij hun leveranciers en die gaan weer terug naar hun leverancier. Deze keten herhaalt zich totdat men bij de producent of importeur van goederen van buiten de EU uitkomt. Deze wordt vaak aansprakelijk gesteld voor de schade die alle voorgaande partijen hebben geleden als gevolg van de recall.

 

Zo dreigen de supermarkten de eierboeren aansprakelijk te stellen voor hun kosten. Zo’n aansprakelijkstelling kan grote financiële gevolgen hebben. Naast terugbetaling van de koopprijs eist men vaak ook compensatie voor de kosten van bij voorbeeld logistiek, transport, manuren,  media, inkomstenderving en reputatieschade. De eiercrisis is een extreem voorbeeld, maar het aantal recalls stijgt jaarlijks.

 

Om de schade te beperken is het belangrijk proactief te reageren wanneer u constateert dat producten teruggeroepen moeten worden. Een eerste vereiste is dat u inzichtelijk heeft aan wie u uw producten geleverd heeft, zodat u hen direct kan informeren. Mocht het toch misgaan, dan kan een goede recall-verzekering veel schade voorkomen. Dit niet alleen door de uitkering, maar ook omdat zij u met raad en daad terzijde staan. Wij adviseren u dan ook:

 

  • Ervoor te zorgen dat uw producten traceerbaar zijn en bij mogelijke problemen proactief te handelen.;
  • Een goede recall-verzekering af te sluiten die ervoor zorgt dat u ondersteuning krijgt en uw kosten vergoed worden als u onverhoopt tot recall moet overgaan.

Uiteraard beoordelen wij graag uw huidige recall-verzekering. Heeft u nog geen recall-verzekering of heeft u andere vragen? Dan adviseren wij u graag vrijblijvend als u contact met ons opneemt: