Leest u als opdrachtgever/aannemer de verzekeringsparagraaf in het bestek? Wij wel!

Voor veel bouwwerken wordt een zogenaamde Constructie All Risks verzekering (CAR-verzekering) gesloten. Deze verzekering dekt als primaire verzekering de belangen van bij de bouw betrokken partijen. Vaak nemen verzekeraars de bestekbepalingen als uitgangspunt voor dekking. Daarnaast wordt in de bouw vaak volgens standaardvoorwaarden gecontracteerd (zoals RVOI, DNR2005 of DNR2011).

Eerder deze maand werd in twee uitspraken duidelijkheid gegeven wat er gebeurt als a. de verzekeringsplicht in het bestek niet wordt gevolgd of b. er verschil bestaat tussen het bestek en feitelijke contractuele afspraken.

 

In het eerste geval was aan de orde dat het bestek bepaalde dat, wanneer er een schade hersteld moest worden, ook het honorarium van de architect moest worden meeverzekerd. Na schade krijgt de architect van de opdrachtgever (van het werk) de opdracht de herstelwerkzaamheden te begeleiden. Als hij zijn factuur indient bij de opdrachtgever blijkt dat de verzekeraar dit honorarium niet heeft meeverzekerd. Desondanks heeft degene die de polis moest controleren (nota bene de architect) de polis goedgekeurd. Aangezien de opdrachtgever niet tijdig actie heeft genomen tegen de architect, terwijl dit volgens de van toepassing zijnde DNR2005 wel moest, is de opdrachtgever aansprakelijk.

 

Bij dezelfde schade hebben de hoofdaannemer en onderaannemer een onderhoudscontract gesloten. Tijdens dit onderhoud ontstaat voor een miljoen schade. Nadat in eerste instantie de gebouwenverzekeraar was aangesproken zoekt deze na afwikkeling van de schade regres bij de CAR-verzekering. In het bestek was echter geen onderhoudstermijn opgenomen. Volgens de rechter hoeft de CAR-verzekeraar dan ook niet te betalen aangezien deze aansloot bij het bestek. De feitelijke overeenkomst doet daar niet aan af.

 

Wij adviseren u dan ook:

 

  • Goed te beoordelen of uw verzekeringen aansluiten op de voorwaarden uit de verzekeringsparagraaf van het bestek;
  • Vooraf goed te beoordelen hoe de aansprakelijkheden op het project verdeeld zijn en welke voorwaarden van toepassing zijn.

Uiteraard beoordelen wij graag uw verzekeringen en van toepassing zijnde bestek paragraaf als u contact met ons opneemt.