Brand

 

Hoe brandbestendig is uw bedrijfsvoering?

Recent werd bekend dat ongeveer de helft van de bedrijven na een grote brand binnen 2 jaar failliet gaat. Dit gebeurt zelfs wanneer het bedrijf afdoende verzekerd is en de verzekeraar tijdig betaalt. Om te voorkomen dat uw onderneming bij een onverhoopte brand hetzelfde lot wacht is het verstandig nu alvast na te denken over de gevolgen van brand voor uw bedrijfsvoering.

We hebben het uitdrukkelijk niet over de schade aan uw gebouwen en andere eigendommen, maar aan onvoorziene factoren. We benoemen er drie die voor menig bedrijf een eye-opener of nekkenbreker bleken.

 

Het verbod op herbouw
Stelt u zich eens voor, uw fabriek stond vroeger vrij van bebouwing, maar door het gebrek aan woningen is alles volgebouwd. U hoort al langer dat de gemeente uw fabriek eigenlijk liever ziet vertrekken. Wat heeft het voor gevolgen als u na een brand niet meer op dezelfde locatie mag herbouwen?

 

De aansprakelijkheid voor milieuschade
Bij de brand is er schade ontstaan aan het milieu, maar ook aan gebouwen in de omgeving en de oogst van de omliggende tuinders is voor dit jaar verloren doordat rondvliegende asdeeltjes moeten worden opgeruimd. De diverse benadeelden stellen uw bedrijf aansprakelijk. Hoe gaat u deze kosten dekken?

 

Verloren klanten
Stel dat u een datacenter exploiteert waar de internetsites van veel klanten worden gehost. Door brand is het datacenter verwoest. De sites van de klanten zijn down geweest en zij stellen u aansprakelijk voor de kosten. Daarnaast hebben zij zo snel als zij konden de sites elders weer online gebracht. Hoe krijgt u deze klanten terug?

 

Al deze vormen van gevolgschade leiden tot veel problemen. Goed risicomanagement en de juiste verzekeringen kunnen dit voorkomen. Wij adviseren dan ook:

  • Na te gaan welke impact een brand op uw bedrijfsvoering kan hebben en hiervoor een risicomanagement protocol op te stellen;
  • Na te gaan of uw verzekeringen afdoende dekking bieden om de financiële gevolgen van de geconstateerde vormen van mogelijke gevolgschade te dekken.

Wellicht is deze materie een goed moment om bij te praten. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen? Dan kunnen we wellicht direct uw andere verzekeringen bespreken.