Trouwen en verzekering

 

Gaat u in 2018 trouwen?

 

Wellicht heeft u tijdens de afgelopen feestdagen het aanzoek mogen doen of krijgen waar u zo lang op heeft gehoopt. Waren de feestdagen zo’n succes dat u nog in 2018 wilt trouwen? Houd dan rekening met de wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht. Gemeenschap van goederen is niet langer de standaard!

 

Trouwen in gemeenschap van goederen was lang de norm. Als je bij de notaris geen huwelijkse voorwaarden hat vastgelegd dan trouwde je automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle schulden en bezitten bij en tijdens het huwelijk samengevoegd worden. Per 1 januari 2018 is deze regeling veranderd. De ‘beperkte gemeenschap’ is nu de maatstaf. Dit geldt alleen voor nieuw te sluiten huwelijken en niet voor bestaande. Ook blijft het mogelijk om via huwelijkse voorwaarden eigen afspraken te maken.

 

Wat beperkte gemeenschap van goederen precies inhoudt is iets te gedetailleerd voor dit artikel. Kort gezegd komt het erop neer dat eigendommen die vóór het huwelijk van 1 partner waren, van die partner blijven. Ook ‘persoonlijke zaken’ zoals een erfenis of schenking vallen niet meer in de gemeenschap.

 

Voor uw inboedelverzekering betekent dit dat u niet alleen de gezamenlijke spullen moet verzekeren maar ook ieders eigen spullen. Bovendien moet u goed vastleggen welke eigendommen aan wie toebehoren om te voorkomen dat de verzekeraar bij schade aan de verkeerde uitbetaalt.

 

Ook het ‘delen’ van pensioenen of bijvoorbeeld het eigendom en/of de inkomsten van een eigen bedrijf is niet langer vanzelfsprekend. Hierdoor is het van belang om bij een huwelijk goed te inventariseren wat de gevolgen voor het inkomen van ‘de een’ zijn als ‘de ander’ wegvalt.

 

Wij adviseren u dan ook:

 

  • Voor het huwelijk goed na te gaan hoe de beperkte gemeenschap in uw geval uitpakt en of aanvullende (notariële) afspraken nodig zijn;

 

  • Uw inboedelverzekering en inkomensverzekeringen goed af te stemmen op het komende huwelijk en indien nodig aanvullende verzekeringen te sluiten.

Uiteraard helpen wij u graag met deze ingewikkelde materie en adviseren wij u graag over deze formele kant van het huwelijk. Als u nu een afspraak maakt nemen wij direct de gelegenheid om u persoonlijk een gezond en voorspoedig 2018 toe te wensen en u te feliciteren met het voorgenomen huwelijk! Daarnaast kunnen we dan direct uw verzekeringen bespreken.