Staat uw huis nog onder water? Kom vóór 1 januari 2018 in actie!

Toen we in 2012 midden in de financiële crisis zaten introduceerde de toenmalig minister van financiën de herfinancieringsregeling voor restschuld die overbleef na de verkoop van een huis. Met deze regeling voorkwam men dat de woningmarkt ‘op slot’ zou gaan. Huizenbezitters konden hun huis met restschuld verkopen en de restschuld meefinancieren bij de aankoop van een nieuwe woning. De rente over de financiering van en kosten voor de restschuld mag maximaal 15 jaar afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. De regeling werd toegekend voor een periode van 5 jaar, waarna een evaluatie plaats zou vinden.

 

Inmiddels heeft ons demissionair kabinet de regeling geëvalueerd. Ook heeft men gekeken naar de ontwikkeling van de woningmarkt op dit moment. U heeft ongetwijfeld kunnen lezen dat deze zich snel herstelt. Met name in de grote steden gaan de huizen, net als voor de crisis, weer als warme broodjes over tafel. De regering heeft dan ook besloten de regeling NIET te verlengen. Dit houdt concreet in dat, wanneer bij verkoop na 1 januari 2018, de rente en kosten voor financiering van een eventuele restschuld niet meer van de belasting mogen worden afgetrokken.

 

Volgens eerste schattingen zijn er nog ongeveer 340.000 huizen die per 1 januari 2018 onder water zullen staan. Als uw huis naar verwachting tot die groep behoort moet u, om de financiering van de restschuld aftrekbaar te houden, uw huidige woning verkocht hebben en de nieuwe woning (+ restschuld) gefinancierd hebben vóór 1 januari 2018. U heeft dus concreet nog een klein half jaar om te beslissen of het rendabel is uw huis te verkopen en een nieuw huis te kopen voor de financiering van de restwaarde, te beslissen of u dit ook kunt en wilt, het nieuwe huis te vinden, uw oude huis te verkopen en de transacties af te ronden. De tijd dringt dus.

 

Wij adviseren u dan ook:

 

  • Direct te inventariseren of uw huis naar verwachting na 1 januari 2018 nog onder water staat;
  • Direct te beslissen of het rendabel en gewenst is om vóór 1 januari 2018 een nieuw huis te kopen en – indien dit zo is – een actieplan te maken.

Uiteraard adviseren wij u ook graag het doorrekenen van de opties en de consequenties van uw keuzes als u contact met ons opneemt.