Sancties bedreiging bij schade

 

Heeft u een geschil met experts of verzekeraars? Te veel boosheid kan tot sancties leiden!

 

Bij schade kan de discussie met een verzekeraar of taxateur/expert die door verzekeraar is ingeschakeld soms oplaaien. Hoewel hoffelijkheid altijd lovenswaardig is kan te veel agressie soms verstrekkende gevolgen hebben.

 

Recent heeft toezichthouder KIFID hierover een uitspraak gedaan. In deze zaak rapporteerde een expert dat hij twijfelde aan het verhaal van een stel dat schade claimde. De heer des huizes dreigde per e-mail om “iemand langs te sturen” bij de verzekeraar omdat “zijn geduld op was” en mevrouw adviseerde de taxateur om lid te worden van IS en “een kogel door zijn kop” te laten schieten. Kortom, het was niet gezellig.

 

De verzekeraar heeft op dat moment een melding gedaan bij het Incidentenregister en het koppel voor twee jaar geregistreerd. Dit houdt kort gezegd in dat alle financiële instellingen die de namen van betrokkenen in het systeem controleren gedurende twee jaar na registratie een melding krijgen dat zij een risico vormen voor de betreffende instelling. Met zo’n melding is het nagenoeg onmogelijk om verzekeringszaken of bankzaken te doen. Het echtpaar diende een klacht in bij klachteninstituut KIFID aangezien deze meldingen normaal alleen gedaan worden in geval van fraude etc. Het KIFID stelt dat: “… dergelijke grove bedreigingen en communicatie als een bedreiging voor de belangen en de integriteit van (medewerkers van) een financiële instelling kunnen worden aangemerkt.” Daarmee is voldaan aan de art. 5.2.1 sub a en b van het Protocol achter het incidentenregister. Het KIFID acht de registratie terecht.

 

Uiteraard is discussie over schade nooit prettig, maar als emoties de overhand nemen kunnen de gevolgen dus verder reiken dan u vooraf zou kunnen denken. Zeker omdat ook op internet van alles gezegd wordt is het goed u te realiseren dat in geval van discussie over schade er zekere grenzen gesteld zijn.

 

Wij adviseren u dan ook:

 

  • Bij schade contact met ons op te nemen, ook als de betreffende verzekering niet via ons gesloten is. Wij bezien graag of wij u van dienst kunnen zijn;
  • Als u de schade toch zelf met verzekeraars wilt afhandelen hoffelijk en beleefd te blijven. Vermijdt bedreigingen en intimidatie om te voorkomen dat u zich straks helemaal niet of alleen tegen zeer zware condities kunt verzekeren of moeilijkheden krijgt bij aanvraag van een financiering of hypotheek.

Uiteraard adviseren wij u ook graag over andere verzekeringstechnische onderwerpen als u contact met ons opneemt.