Auto uitlenen

 

Leent u uw auto weleens uit? Let dan goed op!

 

Recent heeft het Kifid uitspraak gedaan in een zaak van een autobezitter die zijn auto uit had geleend. De autobezitter had degene die zijn auto had geleend aansprakelijk gesteld voor de schade aan zijn auto als gevolg van het ongeluk dat de bruiklener had gemaakt. Ook eiste de autobezitter de verhoogde premie van de WA-verzekering terug.

 

In deze zaak had de autobezitter een auto, die conform de wettelijke verplichting WA-verzekerd was, uitgeleend aan een bekende. Deze bekende maakte een aanrijding. De aanrijding, die de schuld was van deze bekende, zorgde voor schade aan de auto van een derde en de auto van de autobezitter.

 

De schade aan de auto van de derde werd betaald door de WA-verzekeraar van de autobezitter. Aangezien de autobezitter hierdoor terugging in no-claim korting moest hij veel meer premie betalen. Ook was de auto van de autobezitter beschadigd. Voor deze twee laatste posten stelde de autobezitter de bekende die de auto had geleend aansprakelijk. Dit leidde klaarblijkelijk tot een juridisch geschil dat recent voor de rechtbank Limburg werd uitgevochten.

In het vonnis (ref: ECLI:NL:RBLIM:2018:1521) heeft de rechter de bruiklener aansprakelijk gehouden voor de schade aan de auto, maar niet voor de verhoging van de premie voor autobezitter.

 

Los van een waarschijnlijk verloren relatie tussen partijen is er dus ook financiële schade ontstaan uit deze bruikleenovereenkomst.

 

Ook in eerdere zaken is gezien dat bezitters verantwoordelijk worden gehouden voor de acties die de bruiklener in of met de auto uitvoert. Zo draait de autobezitter op voor de kosten van inbeslagname als blijkt dat de bruiklener in de auto drugs gebruikt heeft of nog openstaande schulden heeft.

 

Ook is het bij een ‘auto van de zaak’ vaak volgens de reglementen verboden om een leaseauto in privé uit te lenen.

 

Wij adviseren u dan ook:

 

  • Goed na te gaan of u uw auto op verzoek wel wilt uitlenen en wat daarvan eventuele gevolgen zijn;

 

  • Als u besluit de auto uit te lenen goed na te gaan of de auto op juiste wijze verzekerd is en of een rechtsbijstandverzekering raadzaam is om eventuele gevolgen juridisch de baas te kunnen.

 

Uiteraard staan wij voor u klaar als u op dit gebied advies wilt! Uiteraard kunnen we ook uw andere verzekeringen bespreken.