Uw jaarrekening is de graadmeter voor uw verzekeringen

Aan het begin van het jaar begint de accountant vaak met het opmaken van uw jaarrekeningen. Dit noemt men het jaarrekeningenseizoen. Uit de jaarrekening komen uiteraard allerhande inzichten over uw financiële situatie. Deze inzichten geven u een beeld over wat er het afgelopen jaar gebeurd is, maar ook wat u ten aanzien van de toekomst kan verwachten.

 

Vaak wordt vergeten dat deze inzichten ook voor ons handig kunnen zijn om uw verzekeringen optimaal te beheren. Zo wordt de premie voor veel polissen op basis van naverrekening vastgesteld. Dit betekent dat u achteraf premie moet betalen over de daadwerkelijke omzet en/of loonkosten van het vorige jaar en daarnaast een schatting voor de premie voor het komend jaar wordt gemaakt. De jaarrekening kan deze gegevens direct voor ons inzichtelijk maken. Door een juiste opgave voorkomt u, bij winst, dat u onderverzekerd bent omdat u te weinig premie heeft betaald en bij verlies dat u te veel premie heeft betaald doordat wij dan direct een teruggave voor u aanvragen.

 

Ook voor uw bedrijfsschadeverzekering is het belangrijk o ons de juiste gegevens te verstrekken. Zo kunnen we ook bij een toename van uw omzet zorgen dat uw bedrijfsschade op adequate wijze verzekerd is. Wij adviseren u dan ook:

 

  • Om zodra de jaarrekening beschikbaar is, de juiste omzetten en loongegevens aan ons door te geven zodat we uw premies kunnen naverrekenen;
  • Ons de jaarrekening ter beschikking te stellen zodra deze gereed is. Zo kunnen wij u uw overige verzekeringen actualiseren.

Graag gaan we na ontvangst van de jaarrekening met u in gesprek om te bezien hoe we uw verzekeringen optimaal op uw actuele (financiële) situatie kunnen aanpassen.