Transport en vervoerscondities

Zijn de vervoerscondities nog voldoende om de aansprakelijkheid van transporteurs te regelen?

 

Onder het motto ‘zonder transport staat alles stil’ heeft de logistieke sector een belangrijke rol in de economie. Het vervoer van goederen is geregeld in de vervoerscondities. De aansprakelijkheid van de transporteur is ook in die condities geregeld. Veel verzekeraars sluiten daar weer bij aan en bieden alleen een dekking voor aansprakelijkheid als de transporteur aansprakelijk is op grond van die condities.

 

Doordat ook de logistieke wereld steeds complexer wordt is er hier een grijs gebied ontstaan. Dit noemt men de ‘nevenverplichtingen’ of ‘extra werkzaamheden’ van de transporteur. Deze extra werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het openen of sluiten van een hek of het aan- of uitzetten van machines om te lossen (denk aan silo’s in een bakkerij). Ook door de chauffeur foutief doorgegeven informatie (“de brandbare goederen staan in de tweede loods”, terwijl ze in loods 1 gelost zijn) kan tot aansprakelijkheid voor extra werkzaamheden leiden.

 

Deze extra werkzaamheden vallen niet onder de vervoerscondities en dus ook niet onder de bijbehorende aansprakelijkheidsverzekering. Wij adviseren u dan ook om goede afspraken met uw chauffeurs te maken over welke extra werkzaamheden zij wel of niet mogen uitvoeren. Ook adviseren wij om aanvullende voorwaarden, bijvoorbeeld de Fenex expeditievoorwaarden, overeen te komen. Tot slot bieden verzekeraars vanaf 1 januari 2018 een uitgebreide dekking aan waaronder ook deze extra werkzaamheden verzekerd zijn.

 

Wij adviseren u dan ook:

  • Goed te inventariseren welke extra werkzaamheden uw chauffeurs nu uitvoeren. Aan de hand van deze inventarisatie kunt u goede afspraken maken over extra werkzaamheden en wellicht extra voorwaarden bij uw klant bedingen;
  • Als wij mee mogen kijken met uw inventarisatie adviseren wij u graag over passende aanvullende verzekeringen.

Als u ons uitnodigt voor een gesprek is dat een mooie gelegenheid om de extra werkzaamheden van uw chauffeurs te bespreken en te bezien of uw verzekeringen die extra werkzaamheden ook verzekeren. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen?