Privé handelen en beroepsverbod

 

Begaat u(w personeel) in privé een misstap? Dan kan een beroepsverbod het gevolg zijn!
In januari van dit jaar heeft het Kifid een uitspraak gepubliceerd die illustreert hoe groot de zakelijke gevolgen van een persoonlijke misstap kunnen zijn. Voor veel financiële dienstverleners een moment om hun organisatie nog eens goed te bekijken.

 

In deze zaak heeft een verzekeringsadviseur een inkomensverzekering gesloten. Deze keert schade bij ontslag niet uit als dit ontslag binnen 3 maanden na afsluiten van de verzekering geschiedt. Helaas wordt de adviseur binnen die termijn inderdaad ontslagen. Hij realiseert zich deze driemaandstermijn onvoldoende en verzoekt om uitkering bij de verzekeraar. Als de verzekeraar weigert uit te keren stelt de adviseur met zijn werkgever een nieuwe beëindigingsovereenkomst op. In deze overeenkomst is de arbeidsovereenkomst exact 1 dag na verstrijken van de driemaandstermijn opgezegd. De adviseur verzoekt alsnog om uitkering…

 

De verzekeraar vertrouwt het zaakje niet en wordt uiteindelijk door de rechter in het gelijk gesteld. Na deze uitspraak deelt de verzekeraar aan de inmiddels ex-verzekerde mee dat deze voor vijf jaar zal worden aangemeld bij diverse frauderegisters. (Voor de liefhebber, het EVR en het daaraan gekoppelde frauderegister).

 

Aangezien deze registers door werkgevers in de verzekeringsindustrie ook worden geraadpleegd betekent dit voor de adviseur in de praktijk bijna een beroepsverbod. Volgens de adviseur wordt hij evenredig zwaar gestraft. Hij dient dan ook een klacht in bij het KIFID. Deze wijst de klacht af en geeft aan dat integriteit voor de branche van essentieel belang is. Daarnaast mag volgens het KIFID van een adviseur nog meer voorzichtigheid betracht worden dan van een reguliere consument.

 

De gevolgen voor een werkgever van misstappen door werknemers kunnen groot zijn. Wij adviseren dan ook:

 

  • Na te gaan of uw medewerkers geen problemen hebben die hun zakelijk functioneren kan schaden, bijvoorbeeld door een verklaring omtrent gedrag of antecedentenonderzoek bij indiensttreding;
  • Te zorgen voor passende maatregelen en verzekeringen om te voorkomen dat uw bedrijf de dupe wordt van misstappen van uw personeel.

Als u ons uitnodigt voor een gesprek is dat een mooie gelegenheid om met u van gedachten te wisselen over deze en andere morele risico’s die uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen?