Geeft uw bedrijf ook onbedoeld krediet?

Steeds vaker kunt u horen, lezen of op televisie zien dat de economie aantrekt. Ook hoort u dat de marges weer stijgen. Aan de andere kant maakt één zwaluw nog geen zomer en wilt u voorkomen dat u bij een volgende recessie weer getroffen wordt. Een van de resultaten van de laatste periode is dat krediet duur is en dat cash flow stromen zwaar onder druk komen als er vertraging in betaling ontstaat.

 

Wanneer is een kredietverzekering nodig?
Wellicht kunnen wij u op zo’n moment van overdenking wat meer informatie bieden over de kredietverzekeringen. Op basis van de facturen die u naar uw klanten stuurt en de betaaltermijn die u met hen afspreekt kunt u het risico van non-betaling of te late betaling verzekeren. Zoals iedere verzekering kost ook deze polis een premie, maar u heeft wel de garantie dat uw openstaande facturen betaald worden en daarmee uw cash flow op orde blijft.

 

Wat verzekert u met een kredietverzekering?
U heeft de keuze of u iedere factuur wilt verzekeren of alleen facturen vanaf een bepaald bedrag of voor bepaalde orders. Ook heeft u de keuze om bijvoorbeeld een percentage van de jaaromzet te verzekeren. Om na te kunnen gaan of zo’n verzekering voor interessant is maken we graag een debiteurenanalyse als u ons daarvoor uitnodigt.

 

Wat adviseren wij u over een kredietverzekering?

 

  • Kom uw termijnen na: met de kredietverzekeraar spreekt u bepaalde termijnen af waarbinnen u uw debiteur moet herinneren of aanmanen. Ook een overschrijding van een dag of het één dag te laat verzenden van een aanmaning kan leiden tot verlies van dekking;
  • Heb uw interne incassoprocedure op orde. Het is het verstandigst om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk debiteuren wel op tijd betalen. Zorg daarom voor een goede procedure die ervoor zorgt dat wanbetalers in zicht zijn en dat u het incassotraject nauwgezet volgt.

Graag bespreken we uw debiteurenbeheer en nut en noodzaak van een kredietverzekering.