Wat betekent de stijging van het maximale premieloon voor u?

Wat betekent de stijging van het maximale premieloon voor u?

Elk half jaar stelt het ministerie van Sociale Zaken het maximale premieloon opnieuw vast. Vroeger noemde men dit het SV-loon. Per 1 januari 2017 is het maximaal premieloon gestegen en vastgesteld op bruto EUR 53.701,- per jaar. Dit betekent dat u in geval van een uitkering maximaal 70% van uw laatst verdiende loon ontvangt. Indien dit laatst verdiende bruto loon hoger is dan het maximale premieloon ontvangt u maximaal 70% van het maximale premieloon.

 

Uw woonlasten betalen als u een uitkering krijgt
Uw uitgaven zijn in veel gevallen gekoppeld aan uw inkomsten. Wanneer u door werkeloosheid of ziekte onverhoopt ziekengeld of een uitkering ontvangt krijgt u te maken met een forse terugval in inkomen. In veel gevallen is dit lagere inkomen niet genoeg om uw uitgavenpatroon in stand te houden. Vaak is dit op te lossen door wat zuiniger te leven, maar zeker wanneer een uitkering of ziekte langer duurt is besparen geen optie om op lange termijn uw woonlasten te voldoen. Om toch financiële zekerheid te houden tijdens uitkering of ziekte gaan wij graag met u in gesprek over een woonlastenverzekering.

 

Uw levensstandaard behouden als u arbeidsongeschikt raakt
Soms worden mensen zo ziek dat zij niet meer terug aan het werk kunnen. Na twee jaar ziekte raken zij arbeidsongeschikt. Dit betekent dat zij, in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, terugvallen naar een WIA-uitkering die 70% van het maximale premieloon bedraagt. Dit is in veel gevallen te weinig om hun levensstandaard voort te kunnen zetten. Om uzelf naast de zorgen die een ziekte met zich meebrengt te behoeden voor financiële consequenties bieden wij u diverse WIA-hiaatverzekeringen die uw inkomen in dat geval aanvullen.

 

Wij adviseren u dan ook om, ondanks dat het onderwerp niet prettig is, eens stil te staan bij de gevolgen van ziekte of baanverlies voor uw inkomen.

 

  • Overweeg een woonlastenverzekering als uw inkomsten en uitgaven minder dan 30% schelen;
  • Overweeg een WIA-hiaatverzekering als u meer verdient dan het maximum premieloon.

Uiteraard gaan wij graag met u in gesprek.