Uitstel pensioenregelingen

 

Bouwt u pensioen op bij het ABP of heeft u veel ‘kleine’ pensioenen? Let dan goed op!
Nu de feestdagen weer langzaam achter de horizon verdwijnen als we terugkijken blijkt dat de invoering van een tweetal regelingen is uitgesteld. Door de late communicatie en onduidelijkheden is besloten de beoogde veranderingen in de mogelijkheden voor waardeoverdracht van een klein pensioen (voor 2018 begrensd tot € 474,11) uit te stellen. De nieuwe ingangsdatum wordt nader bepaald op april of juli 2018, dit vooruitlopend op invoering van de nieuwe ‘Wet Waardeoverdracht klein pensioen” per 1 januari 2019.

 

Daarnaast heeft het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, afschaffing voor de compensatie van afschaffing van het ANW-pensioen uitgesteld.

 

In het verleden kregen nabestaanden en wezen ook een pensioenuitkering als degene die pensioen opbouwt kwam te overlijden. Deze regeling heeft het ABP in 2017 afgeschaft. Vanwege de ingrijpende gevolgen is er een compensatieregeling om mensen de tijd te geven zelf een ANW-verzekering te sluiten als zij dat nodig vinden. Ook wilde het ABP een regeling treffen voor die mensen die door ziekte niet geaccepteerd werden voor een eigen verzekering. In een uitzending van het programma Radar werd blootgelegd dat deze regelingen niet op orde zijn en dat benadeelden grote inkomensverliezen konden ervaren.

 

Om dit te voorkomen heeft het ABP de compensatieregeling voorlopig met 3 maanden verlengd. Bedoeling is dat er in die tijd een passende definitieve oplossing wordt gevonden. Indien dit niet het geval is overweegt het ABP een verdere verlenging.

 

Pensioenen zijn uiteraard belangrijk voor uw zekerheid om in de toekomst genoeg inkomen te houden om te kunnen leven op het gewenste niveau. Door steeds wijzigende regelgeving kan dit ingewikkeld zijn.

 

Wij adviseren u dan ook:

 

  • Goed na te gaan of u één of meer kleine pensioenen heeft en of het voor u verstandiger is om deze dit jaar af te kopen of om de waarde bij ingangsdatum van de wet over te dragen en toe te voegen aan uw huidige pensioenvoorziening.

 

  • Goed te bezien of u in de toekomst recht heeft op een ANW-pensioen, een ANW-compensatie en of uw inkomen hoog genoeg is om in de toekomst uw levensstandaard op peil te houden;

 

Uiteraard helpen wij u graag met deze ingewikkelde materie. Zo kunnen wij een berekening maken van uw benodigd toekomstig inkomen en een prognose van uw toekomstige verdiensten. Daarbij kunnen wij u adviseren als u in de toekomst aanvullend inkomen nodig heeft. Als u nu contact met ons opneemt maken wij direct een afspraak om te praten over later!