Guis & Partners BV

montage

Nieuwste berichten in onze App

Nog even en het is weer zomervakantie. Lekker even uitrusten of juist actief een ander land verkennen. Natuurlijk is het erg vervelend als er juist dan iets zou gebeuren dat de vakantiepret bederft. Met een goede reisverzekering worden allerlei ongemakken voorkomen en kunt u snel weer genieten van uw vakantie.
 
Een van de belangrijkste voordelen van een goede reisverzekering is de helpdesk die je kunt benaderen. Mocht er iets mis gaan, dan staan zij u direct met raad en daad terzijde. Ook weten zij direct welke dokter of welk ziekenhuis eventueel nodig is, of hoe u aan medicijnen kunt komen als u die nodig heeft. Graag informeren we u over een goede reisverzekering en twee aspecten die altijd aandacht verdienen: de ziektekostenverzekering en de elektronica.
 
Zoals u ongetwijfeld weet is de regelgeving ten aanzien van roaming in Europa veranderd. Waar vakantie door de kosten van roaming gelijk een ‘digitale detox’ werd is dat dit jaar anders. De verleiding is dus groot om toch de Smartphone, Ipad en laptop mee te nemen. Met drie of vier personen betekent dit al snel zo’n twaalf apparaten. Veel reisverzekeringen kennen een maximum bedrag voor dekking van elektronica en ook voorwaarden voor het bewaren en opbergen tijdens de vakantie.
Ook ziektekosten in het buitenland zijn elk jaar voor veel mensen een domper op de vakantiepret. Vaak blijkt dat de ziektekostenverzekeraar eisen stelt ten aanzien van het ziekenhuis, de arts of de behandeling. Ook kan het zijn dat bepaalde kosten niet noodzakelijk genoeg zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Uzelf vooraf goed op de hoogte te stellen van de bepalingen in uw reisverzekering over apparatuur/elektronica en daarop in te spelen;
 • Uw zorgverzekering en reisverzekering goed met elkaar te vergelijken zodat u weet wat u moet doen en kunt verwachten tijdens ziekte op vakantie.

Uiteraard adviseren wij u ook graag over een passende reisverzekering als u contact met ons opneemt. Bel of mail voor informatie op maat:
Ook als u schade lijdt staan wij graag voor u klaar. Naast het adviseren over nieuwe verzekeringen of aanpassingen aan uw polissen behandelen we vaak schades.Wanneer u verzekerd bent kunnen wij de schade voor u laten vergoeden door de verzekeraar. Soms kunt u ook schade lijden zonder verzekerd te zijn. Ook in die gevallen loont het de moeite om toch met ons te overleggen. Graag informeren we u over twee ‘vergeten’ schadeposten: de belasting en de gedeelde schuld in het verkeer.
 
Als u na schade een grotere uitkering krijgt, bijvoorbeeld in geval van letselschade, dan wordt deze uitkering fiscaal gezien als een deel van uw vermogen waar u belasting over moet betalen. Deze te betalen belasting gaat van uw uitkering af. Daarmee krijgt u eigenlijk minder dan waar u recht op heeft. Recent heeft staatssecretaris Van Rijn laten weten dat verzekeraars als onderdeel van de schadevergoeding ook de extra te betalen belasting moeten vergoeden.
 
Een ander aspect bij schade is de gedeelde aansprakelijkheid. Dit zien we vaak in het verkeer waar de automobilist automatisch gedeeltelijk aansprakelijk is bij een aanrijding met een zwakke verkeersdeelnemer (bijvoorbeeld een fietser). Als u als automobilist letselschade heeft en gedeeltelijk aansprakelijk bent op grond van de wet kunt u, als u een schadeverzekering inzittenden heeft, het resterende deel claimen op deze schadeverzekering inzittenden. Wij adviseren u dan ook:
 
 • Bij het claimen van letselschade ook de te betalen extra belasting te berekenen en te (laten) claimen;
 • In geval van wettelijke verkeersaansprakelijkheid uw resterende schade proberen te claimen onder uw schadeverzekering inzittenden (SVI).

Uiteraard adviseren wij u ook graag bij schade als u contact met ons opneemt.
Banken berekenen vaak boeterente als u een hypotheek oversluit naar een andere aanbieder of vervroegd aflost. Tot vrij recent was de boeterente een deel van de afspraken tussen hypotheekvertrekker en klant die in de hypotheekovereenkomst stonden. De banken maakten dan ook vaak flinke winsten op de berekende boetes.
 
Geldverstrekkers moeten teveel berekende boeterentes terugbetalen.
Op 14 juli 2016 werd in Nederland de Europese regelgeving van kracht die bepaalde dat geldverstrekkers als boeterente alleen de door hen daadwerkelijk geleden verliezen mogen berekenen. Zij mogen hier geen winst op maken.Wat deze maatregel in de praktijk inhield bleef lang onduidelijk tot de AFM op 20 maart 2017 deze regelgeving heeft ingekleurd met vier richtlijnen. Deze richtlijnen hebben betrekking op:
 
 • De reguliere boetevrije periode die banken zullen moeten respecteren;
 • De rente die de bank mag berekenen (deze is gemaximeerd);
 • De buiten werking stelling van de 'loan-to-value' regeling, waarmee de rente hoger wordt naarmate de hypotheek een hoger percentage is van de waarde van het onderpand;
 • De wijze waarop de bank de berekening moet voorleggen.

 
Conclusie is nu dat geldverstrekkers stelselmatig teveel geld voor de boeterente hebben gerekend, waardoor klanten tot duizenden euro's teveel hebben betaald. Dit geld moet worden terugbetaald. De betrokken geldverstrekkers, AFM en consumentenbond hebben afgesproken dat de geldverstrekkers de klant zullen benaderen.
 
Wij adviseren u dan ook het volgende:
 
 • Heeft u tussen 14 juli 2016 en heden een boeterente betaald? Hou in de gaten dat de bank contact met u opneemt.
 • Controleer of uw bank u wel de juiste bedragen terugbetaalt.

Wanneer u wellicht tekort gedaan wordt, nemen wij uiteraard graag contact op met uw geldverstrekker om teruggave te vragen of de wijze van berekening te bespreken. Neemt u contact met ons op?
We hebben het deze week weer van diverse kanten gehoord: het voorjaar hangt weer in de lucht. Hoewel sommige motorrijders in weer en wind van de vrijheid genieten, hebben veel andere motorrijders toch liever betere weersomstandigheden. Reikhalzend kijken zij uit naar het eerste toertochtje. Helaas is zo’n eerste motorweekend vaak in de krant te herleiden door een bericht over vele ongelukken. Een ongeluk op zichzelf is al vervelend, maar nog vervelender wordt het als u vergeten bent de verzekeringen op de goede manier te regelen; dat u naast de schrik van het ongeval ook letterlijk en figuurlijk de rekening gepresenteerd krijgt.
 
Waarom staat u stil bij het verzekeren van de motor?
Het is wettelijk verplicht om uw motor verzekerd te hebben tegen aansprakelijkheid voor schade die derden kunnen maken door een aanrijding. Veel mensen stallen de motor in de wintermaanden en schorsen dan de verzekering. Om te voorkomen dat u na een aanrijding een flinke financiële schuiver maakt, is het belangrijk de schorsing voor de eerste rit ongedaan te maken. Veel motorbezitters verzekeren ook de schade aan hun eigen motor door een cascoverzekering. Om verrassingen te voorkomen is het verstandig om te bezien of uw motor en toebehoren (zoals sloten) nog aan de eisen van verzekeraars voldoen en of een cascoverzekering financieel interessant is.
 
Wij adviseren u:
 
 • Controleer vóór het eerste tochtje of de motor tegen aansprakelijkheid verzekerd is en of u alle papieren (zoals het rijbewijs, kenteken of keuring) nog geldig zijn.
 • Als u een cascoverzekering heeft, heroverweeg dan of dit financieel nog interessant is en of u aan alle vereisten voldoet. Als u nog geen cascoverzekering heeft, is het het wellicht waard om deze verzekering wel af te sluiten.

Graag komen wij uw pronkstuk bewonderen en adviseren wij u vrijblijvend nader.
Twijfelt u ook wat u moet doen met uw vermogen? Veel mensen die vermogen hebben zien op tegen de 4% rendementsheffing die zij van de fiscus moeten betalen over hun vermogen. Dit omdat in de praktijk die 4% helemaal niet gehaald wordt. Daarbij maken veel mensen zich zorgen over hun pensioen. Hebben zij genoeg geld om later van te leven? Wat blijft er over van de AOW en bedrijfspensioen? Als u ook dit soort vragen heeft nodigen we u graag uit om over de mogelijkheden van een lijfrente te praten.
 
Wat is een lijfrente?
Een lijfrente is een verzekering of spaarrekening waarop u maandelijks een vooraf afgesproken bedrag inlegt. Afhankelijk van de vorm van de lijfrente (garantie- of beleggingslijfrente) is uw uitkering wel of niet gegarandeerd. Dit geld legt u in tot een vooraf afgesproken einddatum. Op de einddatum wordt het kapitaal dat u heeft opgebouwd uitgekeerd. Dit kapitaal moet u besteden aan een pensioenvoorziening die u maandelijks een uitkering doet.
 
Waarom is het juist nu voordelig om een lijfrente te nemen?
Allereerst mag u de kosten van de lijfrente (onder voorwaarden) aftrekken van uw inkomen voor de belasting. Met het ingelegde kapitaal zorgt u dus voor een aftrekpost in plaats van een kostenpost van 4%. Daarnaast is de rente nu historisch laag en is het ongunstig om op deze rente pensioen in te kopen. Door dat moment uit te stellen tot u de lijfrente uitgekeerd krijgt is de kans groot dat u van een hogere lijfrente profiteert.
 
Wij adviseren u nu een lijfrente te overwegen zodat u:
 
 • Nu profiteert van belastingaftrek in plaats van dat u moet betalen door de vermogensrendementsheffing;
 • Uw pensioenvoorziening nu niet nadelig beïnvloedt wordt door de lage rente.

Graag nodigen wij u uit om met ons van gedachten te wisselen. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Tijdens de zomerperiode zijn veel medewerkers met vakantie. Dit betekent dat de achterblijvende medewerkers vaak meer taken moeten doen en dat tijdelijke medewerkers wellicht komen ondersteunen. Ook ontstaat op kantoor vaak een vakantiesfeer. Helaas weten cybercriminelen dit ook maar al te goed.
 
De zomerperiode is een prachtige periode om mensen per mail te verleiden, immers de kans dat u een mail krijgt van een collega waar u eigenlijk nooit mail van verwacht of de CEO die vanaf zijn vakantieadres mailt dat je ‘even’ een betaling moet regelen lijken ineens minder onverwacht. Daarnaast blijkt dat een groot aantal fraudegevallen intern wordt gepleegd en dat tijdens de vakantieperiode de criminaliteit onder personeel toeneemt. Het is dus des te makkelijker om als uitzendkracht bij een bedrijf binnen te komen en zo gevoelige informatie te bemachtigen of de IT te verstoren.
 
Zelf kunt u veel doen om deze narigheid tegen te gaan. Zo kunt u goede protocollen opstellen over toegang van tijdelijke medewerkers. Een ander adequaat preventiemiddel is het vooraf communiceren over taken die in de zomer moeten gebeuren en het maken van afspraken over het verwerken van onverwachte verzoeken of spoedvragen. Toch is niet alle digitale ellende te voorkomen. Een goede cybercrimeverzekering biedt dan uitkomst.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Zelf tijdens de vakantie aan preventie te doen door actief beleid te voeren;
 • Een goede cybercrimeverzekering te sluiten, zodat de gevolgen van eventuele internetcriminaliteit worden opgevangen.

Uiteraard adviseren wij u ook graag over preventie en een goede cybercrimeverzekering als u contact met ons opneemt. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Door de globalisering en gebruik van internet is de kans steeds groter dat u internationaal zaken gaat doen. Dit geldt ook voor kleinere ondernemers. Niet zelden worden via Marktplaats, EBay of Alibaba goederen ingekocht of verkocht. Wat veel bedrijven zich niet snel genoeg realiseren, is dat zij hiermee internationaal (kunnen) handelen. Er zijn twee factoren die u in het oog moet houden.
 
Allereerst geldt, wanneer u inkoopt uit een land buiten de Europese Unie en in Europa verkoopt dat u, in ieder geval voor de Nederlandse wet, als producent wordt gezien. Het gevolg hiervan is dat u als producent aansprakelijk gesteld kan worden voor een gebrekkig product.
 
Deze aansprakelijkheid gaat verder dan de aansprakelijkheid als (tussen)handelaar. Immers, wanneer een product niet aan de juiste specificaties blijkt te voldoen kunt u daarvoor door uw klanten aansprakelijk gehouden worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gereedschappen die niet over de juiste (CE)keuring beschikken of bestanddelen hebben die in Nederland niet zijn toegelaten (zoals bijvoorbeeld bepaalde kleurstoffen in speelgoed).
 
Wanneer uw aansprakelijkheidsverzekering niet de hoedanigheid ‘producent’ of ‘importeur buiten Europa’ vermeldt, bent u voor deze aansprakelijkstellingen niet verzekerd en zult u de schade zelf moeten betalen. Wij adviseren u dan ook:
 
 • Ervoor te zorgen dat uw hoedanigheid nog steeds aansluit bij uw huidige activiteiten;
 • Bij import buiten de EU controleert dat de te importeren goederen voldoen aan de geldende eisen (in Nederland of ander land waar u wilt verkopen).

Uiteraard adviseren wij u ook graag bij inkoop in het buitenland als u contact met ons opneemt:
Steeds vaker kunt u horen, lezen of op televisie zien dat de economie aantrekt. Ook hoort u dat de marges weer stijgen. Aan de andere kant maakt één zwaluw nog geen zomer en wilt u voorkomen dat u bij een volgende recessie weer getroffen wordt. Een van de resultaten van de laatste periode is dat krediet duur is en dat cash flow stromen zwaar onder druk komen als er vertraging in betaling ontstaat.
 
Wanneer is een kredietverzekering nodig?
Wellicht kunnen wij u op zo'n moment van overdenking wat meer informatie bieden over de kredietverzekeringen. Op basis van de facturen die u naar uw klanten stuurt en de betaaltermijn die u met hen afspreekt kunt u het risico van non-betaling of te late betaling verzekeren. Zoals iedere verzekering kost ook deze polis een premie, maar u heeft wel de garantie dat uw openstaande facturen betaald worden en daarmee uw cash flow op orde blijft.
 
Wat verzekert u met een kredietverzekering?
U heeft de keuze of u iedere factuur wilt verzekeren of alleen facturen vanaf een bepaald bedrag of voor bepaalde orders. Ook heeft u de keuze om bijvoorbeeld een percentage van de jaaromzet te verzekeren. Om na te kunnen gaan of zo'n verzekering voor interessant is maken we graag een debiteurenanalyse als u ons daarvoor uitnodigt.
 
Wat adviseren wij u over een kredietverzekering?
 
 • Kom uw termijnen na: met de kredietverzekeraar spreekt u bepaalde termijnen af waarbinnen u uw debiteur moet herinneren of aanmanen. Ook een overschrijding van een dag of het één dag te laat verzenden van een aanmaning kan leiden tot verlies van dekking;
 • Heb uw interne incassoprocedure op orde. Het is het verstandigst om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk debiteuren wel op tijd betalen. Zorg daarom voor een goede procedure die ervoor zorgt dat wanbetalers in zicht zijn en dat u het incassotraject nauwgezet volgt.

Graag bespreken we uw debiteurenbeheer en nut en noodzaak van een kredietverzekering.
Veel bedrijven gebruiken gemotoriseerd werkmaterieel. Daarbij kunt u denken aan (vork)heftrucks, verreikers, hoogwerkers, landbouwwerktuigen en kranen. Rondom het verzekeren van dit werkmaterieel bestaan veel onduidelijkheden. Graag nemen wij een aantal onduidelijkheden weg en adviseren wij u over aandachtspunten bij het gebruik van werkmaterieel.
 
Welke risico’s zijn er verbonden aan het gebruik van werkmaterieel?
Allereerst kan er schade ontstaan aan het werkmaterieel zelf, bijvoorbeeld doordat er iets op het werkmaterieel valt of doordat de bestuurder ergens tegenaan rijdt. Daarnaast kan er schade ontstaan aan derden (letselschade) of hun zaken, doordat zij aangereden worden door uw werkmaterieel. Dit noemt men verzekeringstechnisch het ‘rijrisico’. Tot slot kan er schade ontstaan aan derden (letselschade) of hun zaken, doordat zij worden geraakt terwijl het werkmaterieel niet rijdt maar manoeuvreert. Dit noemt men verzekeringstechnisch het ‘werkrisico’.
 
Welke misverstanden zijn er over het verzekeren van werkmaterieel?
Het maakt in Nederland wettelijk en verzekeringstechnisch niet uit of werkmaterieel wel of niet gekentekend is. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is niet afdoende om u te verzekeren tegen de risico’s op schade door werkmaterieel. Voor het besturen van werkmaterieel gelden wettelijke eisen. De verzekeraar biedt bij schade geen dekking als de bestuurder niet aan die eisen blijkt te voldoen.
 
Wat adviseren wij u over het verzekeren van werkmaterieel?
 
 • Zorg voor een goede werkmaterieelverzekering of WAM + (beperkt) cascoverzekering, om ervoor te zorgen dat u aan de wettelijke verzekeringsplicht voldoet;
 • Voorkom dat een schade ondanks een goede verzekering niet gedekt is, door vast te leggen dat uw bestuurders aan de wettelijke eisen voldoen.

Als u naar aanleiding van dit artikel twijfelt of de verzekering van uw werkmaterieel goed geregeld is, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij adviseren u hier graag over!
 
Veel bedrijven organiseren in het voorjaar vaak hun eerste teambuildingdag, brainstormsessie of ander bedrijfsuitje om de koers voor de komende periode te bepalen en de onderlinge band te versterken. Vaak wordt er bij deze bedrijfsuitjes een activiteit georganiseerd waarbij uw medewerkers net iets anders dan anders gaan doen. Abseilen, raften, quad-racen, het kan allemaal. Veel bedrijven vergeten dit vaak bij ons te melden, waardoor er onnodig risico’s ontstaan. Daarom adviseren wij u altijd om ons op de hoogte te stellen van uw bedrijfsuitje.
 
Waarom adviseren wij u om ons te informeren over bedrijfsuitjes?
Veel bedrijven realiseren zich niet dat zij als werkgever aansprakelijk zijn voor ongevallen van hun medewerkers. Doordat er in het verleden nare ongelukken zijn gebeurd tijdens bedrijfsuitjes, is vast komen te staan (door uitspraken van de rechter) dat u ook tijdens een bedrijfsuitje als werkgever aansprakelijk blijft voor schade die uw medewerkers onverhoopt aan een ander toebrengen of de schade die zij zelf oplopen. Om ervoor te zorgen dat uw aansprakelijkheid goed is afgedekt, is het verstandig een bedrijfsuitje ver van tevoren aan ons door te geven.
 
Worden bedrijfsuitjes dan niet standaard verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenpolis?
Juist om dit te onderzoeken adviseren wij u om een uitje aan te melden. De aansprakelijkheidsverzekering geeft vaak standaard uitsluitingen voor schade die door opzet, met toestemming van betrokkene of roekeloos handelen zijn veroorzaakt. Zeker bij bedrijfsuitjes waar uitdagende opdrachten - al dan niet samen met een goede borrel - centraal staan, is het beter dit aan te melden. Vaak bevestigen verzekeraars dan kosteloos dekking of kunnen we u tijdig anders adviseren. Ook op de ongevallenverzekering is een aantal uitsluitingen van toepassing voor gevaarlijke sporten en risico verhogende activiteiten. Het zou vervelend zijn als uw medewerkers daar bij schade pas achter komen.
 
Wij adviseren u bedrijfsuitjes tijdig te melden zodat u:
 
 • Zorgt dat uw aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt tegen uw aansprakelijkheid als werkgever;
 • Zorgt dat uw medewerker in geval van een ongeval in ieder geval financieel geen zorgen heeft door de uitkering op de ongevallenverzekering.

Graag zien we de melding van uw bedrijfsuitje tegemoet. Wellicht doen wij nog inspiratie op voor ons uitje!

Download onze App

Vul in en ontvang een downloadlink.