Saman & Compiet Financiële Diensten B.V.

Nieuwste berichten in onze App

 
Hoe betaalt u uw woonlasten als een deel van uw inkomen wegvalt?
De woningmarkt is overspannen, dus er zijn veel mensen die snel een huis willen kopen en daarbij hun hypotheek met maximale hoogte willen afsluiten. De vraag hoe de maandlasten betaald kunnen blijven worden als een deel van het inkomen wegvalt, blijft dan vaak onbeantwoord.
 
Inventariseren van uw toekomst
Natuurlijk zijn er genoeg afwegingen te maken bij het kopen van een huis. Voor u over financiën nadenkt, is het verstandig om eerst het leven zelf te analyseren. Waar ziet u zichzelf over vijf jaar? Wilt u in het huis waar u nu woont of wilt wonen ook oud worden? Moet het huis een deel van uw pensioenvoorziening worden? Allemaal vragen die invloed hebben op uw toekomstige financiële plaatje. Als u deze zaken op een rij zet, kunt u voor dilemma’s komen te staan. ‘Leveren we een stukje inkomen in voor het vervullen van onze kinderwens?’ Is bijvoorbeeld een vaak voorkomend bespreekpunt. Als u deze punten in kaart heeft en een koers heeft bepaald, weet u hoe u uw financiële plaatje voor de toekomst moet kleuren.
 
Inkomenszekerheid
Natuurlijk gaat u dan inkomenszekerheid creëren. Wellicht moet de droom van een eigen zaak nog even in de slaapkamer blijven, omdat een baan meer zekerheid biedt. Toch kan er ook als u alles voorbereid hebt en de inkomenszekerheid maximaal is, iets gebeuren waardoor u uw woonlasten ineens niet meer kunt betalen. Dit zijn vaak de minder mooie aspecten van het leven zoals ziekte of verlies van uw baan. Uiteraard wilt u zich dan vol op die zaken focussen en geen extra financiële zorgen.
 
De woonlastenverzekering
Op zo’n moment komt de woonlastenverzekering van pas. Deze zorgt voor een inkomen (of aanvulling daarop, bijvoorbeeld als u al een basisinkomen uit een uitkering krijgt). Afhankelijk van het soort dekking en de te betalen premie neemt deze verzekering de verplichte woonlasten over als u daar door onvoorziene omstandigheden zelf niet meer toe in staat bent. Woonlastenverzekeringen zijn er in verschillende soorten en maten, dus een goed advies is belangrijk.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Een reëel plaatje van uw woonlasten te maken op basis van belangrijke gebeurtenissen die u in de toekomst voorziet en de daarbij behorende inkomenszekerheid te creëren;
 • Een goede woonlastenverzekering af te sluiten die ervoor zorgt dat u ook tijdens de moeilijke momenten van het leven geen financiële zorgen over uw vaste lasten hoeft te hebben.

 
We helpen u graag als u met ons uw financiële plaatje en juiste verzekeringen wilt bespreken. Natuurlijk kunt u contact opnemen om uw verzekeringen en woonlasten te bespreken. We zijn benieuwd hoe uw financiële toekomst eruit ziet en adviseren u graag passend. Neemt u contact met ons op voor een afspraak?
 
Bent u goed verzekert als u na de scheiding de kinderen meeneemt op vakantie?

Het is vakantietijd en dat betekent dat veel kinderen weer op pad gaan. Wanneer de ouders gescheiden zijn soms zelfs twee keer. Bent u goed voorbereid op een vakantie met de kinderen?

De aansprakelijkheidsverzekering

Bij de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren kunt u vaak kiezen uit een alleenstaandendekking of gezinsdekking. Als de kinderen voor het grootste deel van de tijd bij uw ex-partner verblijven is een alleenstaandendekking vaak afdoende. Bij een lange vakantie kan dit anders liggen. Uw kinderen zijn dan langdurig onder uw toezicht, waardoor de aansprakelijkheidsverzekeraar van uw ex-partner kan stellen dat zij geen gezin meer vormen.

De zorgverzekering

Bij de zorgverzekering zijn de inwonende kinderen vaak meeverzekerd op de polis van de ouder bij wie zij inwonen. Het is belangrijk om voor de vakantie goed uit te zoeken welke dekking uw kinderen genieten om zo uw verzekeringen daarop aan te passen. Dit geldt zeker wanneer uw kinderen normaal niet op uw polis verzekerd zijn.

De reisverzekering

Weet u op welke reisverzekering de kinderen zijn meeverzekerd? Ook dat is een aandachtspunt voordat uw vakantie kan beginnen. Ook wanneer de kinderen op de polissen van beide ex-partners zijn meeverzekerd is er nog een aandachtspunt, namelijk het dekkingsgebied.

De reisverklaring

Een van de documenten die soms vergeten wordt is de reisverklaring. Hiermee geeft de niet meereizende ouder toestemming aan de reizende ouder om de kinderen mee te nemen op reis. Dit wordt in steeds meer landen noodzakelijk om kinderontvoering tegen te gaan. Het is verstandig om vooraf goed de vereisten die het gastland stelt na te gaan en de verklaring op te stellen in de taal van het land waar u heen reist of anders in het Engels.

Wij adviseren u dan ook:
 
 • Te zorgen dat u en uw kinderen beschikken over een reisverklaring die aan de eisen voldoet;
 • Na te gaan of de benodigde aansprakelijkheids-, zorg- en reisverzekeringen geregeld zijn en of u alle verzekeringsbewijzen voor u en uw kinderen bij zich heeft.


We helpen u graag als u met ons uw vakantieplannen wilt bespreken. Natuurlijk werken wij tijdens de zomermaanden door aan uw zekerheid dus u kunt gerust contact opnemen om uw verzekeringen en vakantie te bespreken. Uiteraard bent u ook na de vakantie welkom. We zijn benieuwd hoe u het heeft gehad en bespreken dan graag uw overige verzekeringen. Neemt u contact met ons op?

Bent u verzekerd als u huurt of verhuurt via Airbnb?

Nu het weer vakantietijd is, heb je een mooie gelegenheid om erop uit te gaan. Veel mensen vinden een Airbnb dan een uitkomst. Helaas kan er ook wel eens wat misgaan. Veel mensen denken dan dat de inboedel-, opstal- of aansprakelijkheidsverzekering uitkomst biedt. Dat is vaak niet zo. Waar moet u op letten als u via Airbnb huurt of verhuurt?

Uw particuliere verzekering biedt vaak geen dekking voor schade in verband met Airbnb

Als verhuurder kunt u schade ondervinden doordat de tijdelijke huurders schade toebrengen aan uw huis of appartement. Als u in privé verhuurt (dus zonder daar een bedrijf voor te hebben) is deze schade vaak niet verzekerd omdat zakelijke activiteiten zijn uitgesloten van veel dekkingen. Ook stelt de inboedelverzekering of opstalverzekering vaak als eis dat alleen de verzekerde en zijn/haar gezin als bewoners gezien worden. Bij Airbnb is dit niet het geval.

Ook wanneer u als huurder schade veroorzaakt en u daarvoor aansprakelijk gesteld wordt is er vaak geen dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering. In uw polis is vaak de opzichtclausule opgenomen. Deze clausule sluit de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden waar u mee omgaat alsof het uw eigen zaken zijn uit. Veel verzekeraars beroepen zich erop dat hiervan sprake is wanneer u in het kader van Airbnb bij een ander verblijft en er schade aan de spullen van die ander ontstaat.

Uw verzekeringsdekking organiseren

Uiteraard is het niet de bedoeling dat uw vakantie-uitje eindigt in een nare juridische discussie en/of dure schade. Daarom is het verstandig uw verzekeringen goed te controleren voordat u aan de slag gaat met Airbnb. Ook biedt Airbnb aan verhuurders diverse mogelijkheden om te verzekeren tegen schade.  

Wij adviseren u dan ook:
 • Goed na te gaan of uw verzekeringen dekking bieden tegen schade als gevolg deelname aan Airbnb;
 • Na te gaan of de bescherming van Airbnb in uw geval voldoende is.

We helpen u graag als u met ons wilt bespreken hoe u van Airbnb gebruik wilt gaan maken. Natuurlijk werken wij tijdens de zomermaanden door aan uw zekerheid dus u kunt gerust contact opnemen om uw verzekeringen en (ver)huur via Airbnb te bespreken.
 
Houdt u de vakantie ook prettig als u weer thuiskomt?
 
De vakantieperiode komt er weer aan. Dit leidt volgens verzekeraars tot een piek in het aantal fraudegevallen. Zo claimen verzekerden in sommige jaren zelfs meer gestolen Ray-ban zonnebrillen dan er gemaakt worden. Ook worden er elk jaar op vakantie flinke hoeveelheden gouden sieraden gevonden. Toch wat jammer als de fraude-inspecteur van de verzekeraar op Facebook ontdekt dat je die gouden zegelring gewoon weer draagt nadat deze tijdens jouw vakantie op de zeebodem zou zijn beland.
 
Ook wanneer gestolen spullen na schade-uitkering weer opduiken moet u dit bij de verzekeraar melden. Door u te betalen zijn zij immers eigenaar van de verloren goederen geworden.
 
Mensen die fraude plegen onderschatten vaak de pakkans. Fraude komt echter zo vaak voor dat verzekeraars ver willen gaan om deze op te sporen. Van Facebook-snuffelende experts tot privédetectives, er zijn weinig middelen die niet worden gebruikt.
 
Daarnaast zijn de gevolgen van het uitkomen van een poging tot fraude vaak groter dan gedacht. Zo krijg je uiteraard geen verzekeringsuitkering meer. Ook bestaat de kans dat er aangifte bij de politie en vervolging komt met een strafblad tot gevolg. Dit kan je ernstig hinderen als je later carrière wil maken of om andere redenen een verklaring omtrent gedrag nodig hebt.
 
Daarnaast wordt je in een register (het FISH) opgenomen. Wanneer je hierin staat kun je jezelf maar moeilijk en alleen tegen een hogere premie verzekeren.
 
Natuurlijk kan het ook voorkomen dat er echt iets naars gebeurt tijdens uw vakantie. Probeer dan altijd direct contact te zoeken met de verzekeraar om te horen wat er van u verwacht wordt en doe altijd aangifte bij de lokale politie.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Goed na te gaan of u daadwerkelijk schade heeft en de spullen niet per ongeluk ergens in of tussen gestopt heeft;
 • In geval van schade op vakantie direct contact op te nemen met ons of uw verzekeraar en aangifte te doen bij de lokale politie.

We helpen u graag als u op bij de voorbereiding op de vakantie op verzekeringsvragen stuit. Natuurlijk werken wij tijdens de zomermaanden door aan uw zekerheid dus u kunt gerust contact opnemen om uw verzekeringen en eventuele schade op vakantie te bespreken.
 
Betaalt u te veel voor uw hypotheek? Wat betekenen de kleine lettertjes?
 
Twee interessante onderzoeken laten zien welke toegevoegde waarde wij u als intermediair bieden. Graag delen wij de conclusies van die onderzoeken met u.
 
Het eerste onderzoek is uitgevoerd door de hypotheekbond. In dit onderzoek heeft men onderzocht wat het verschil in hypotheekaanbieding is voor dezelfde woning wanneer men de hypotheek via de bank aanvraagt en wanneer men dezelfde bank via het intermediair aanvraagt. Ook heeft men naar de advieskosten gekeken.
De advieskosten bleken bij het intermediair hoger te liggen. Dat men hier veel voor terug krijgt blijkt uit hetzelfde onderzoek. De rente die het intermediair kan aanbieden ligt namelijk, afhankelijk van het soort hypotheek EUR 8.000,- tot EUR 15.000,- lager.
Uit een ander onderzoek blijkt dat bijna de helft van de klanten vaak geen idee heeft wat er nu precies in de hypotheekakte staat die zij afsluiten. De reden daarvoor is dat deze aktes zo moeilijk leesbaar zijn dat ze onbegrijpelijk worden. Het blijkt zelfs dat hypotheekaktes moeilijker geschreven zijn dan wetenschappelijke teksten.
Als u besluit om uw hypotheekadvies bij ons als erkend intermediair af te nemen kunnen we de hypotheekakte voor u uitleggen en stil staan bij moeilijke bepalingen. Zo weet u waarvoor u tekent.
Kortom, ondanks de toegenomen mogelijkheid om zelf op marktverkenning gaan blijft de toegevoegde waarde van het intermediair duidelijk bestaan.
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Goed na te gaan of u niet te veel betaalt voor uw hypotheek;
 • Goed na te gaan of u hetgeen in een concepthypotheekakte staat ook daadwerkelijk begrijpt.

We helpen u graag als u op dit gebied advies wilt! U kunt in bovenstaande onderzoeken lezen hoe dit loont. Neemt u contact met ons op voor een afspraak? Dan kunnen we wellicht ook uw verzekeringen bespreken. Immers, hoewel niet in het onderzoek meegenomen, leert de ervaring dat ook de polis van een verzekering geen prettig leesvoer is.
 
Kent u de nieuwe regels voor kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden?
Uit recent onderzoek is gebleken dat er steeds meer schade aan kabels en leidingen ontstaat als gevolg van graafwerkzaamheden. Deskundigen verwachten dat dit aantal schades alleen maar toe zal nemen als het aardgasnet, dat ook in de grond ligt, niet meer gebruikt zal worden. Daarom vragen zij om maatregelen en nadrukkelijkere handhaving van de regels op dit gebied.
 
Welke regelgeving is er?
Per 31 maart 2018 is de WION vervangen door de WIBON (informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Deze wetgeving bepaalt de inspanningen die opdrachtgevers en grondroerders moeten uitvoeren om te voorkomen dat zij bij graafwerkzaamheden kabels en leidingen raken.  
 
Wat wordt er van u verwacht op grond van de WIBON?
De WIBON bepaalt welke verantwoordelijkheden er omtrent graafwerkzaamheden ontstaan en wie er verantwoordelijk is. Deze verantwoordelijkheid geldt voor het moment dat men wil gaan graven (wie is verantwoordelijk voor welke maatregelen) en voor tijdens het graven (wie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden en het toezicht daarop). Ook de verantwoordelijkheden voor wanneer er toch schade wordt gemaakt zijn gedefinieerd. Belangrijk punt is dat grondroerder een informatieplicht hebben. Bij het KLIC (Kabel- en leiding informatiecentrum) moeten zij digitaal opvragen of er kabels en leidingen liggen op de locatie waar zij willen graven. Een volledig overzicht van de wijzigingen en vereisten met bijbehorende starterkit vindt u hier.
 
Wat gebeurt er als u niet aan de vereisten voldoet?
Op het niet naleven van de verplichtingen uit de WIBON staan strenge sancties. Zo kan het werk worden stilgelegd en kunnen er bestuurlijke boetes volgen. De belangrijkste sanctie is wellicht dat u aansprakelijk gesteld kunt worden voor de opruimkosten en gevolgschade. Afhankelijk van het soort kabels en leidingen dat geraakt wordt kan de schade in de miljoenen lopen. Uiteraard kunnen wij u hiervoor een verzekeringsoplossing bieden als u kunt aantonen dat u aan uw voorbereidende verplichtingen voldoet.
 
Het is dus belangrijk om:
 • U te verdiepen in de WIBON en aan te tonen dat u aan deze richtlijn voldoet;
 • Een goede WIBON-clausule op uw aansprakelijkheidspolis te laten noteren om de gevolgen van aansprakelijkheid te kunnen verzekeren.

 
Wellicht is het een goed moment om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Uiteraard kunnen we dan ook uw overige verzekeringen bespreken. Neemt u contact met ons op?
 
Bent u al GDPR-compliant of spaart u voor de boete die u kunt krijgen?


Al was het maar door de nog langere cookiemeldingen en eindeloze stroom verzoeken om bevestiging in jouw mailbox, de nieuwe privacywet of GDPR kan u niet ontgaan zijn. Heeft u zichzelf weleens afgevraagd of uw bedrijf al voldoet aan de GDPR? Heeft u overwogen wat de consequenties kunnen zijn als u niet voldoet en uitgezocht of uw cyberverzekering dekking biedt? Zo niet dan is het tijd om actie te nemen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft namelijk aangekondigd dat zij de naleving gaan onderzoeken.

Wat is de GDPR?

De GDPR is de Europese richtlijn General Data Protection Regulation. Hierin staat uitgelegd hoe u om moet gaan met persoonsgegevens die u verwerkt of laat verwerken. De Nederlandse naam is AVG oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat wordt er van u verwacht op grond van de AVG?

Kort gezegd wordt er van u verwacht dat u actief de persoonlijke data van bezoekers die u verzamelt of laat verzamelen beschermt. Ook moet u mensen die daarom vragen:
 • Inzage kunnen bieden in hun persoonlijke gegevens;
 • Hen de mogelijkheid bieden die gegevens te wijzigen of te corrigeren;
 • Hen de data meegeven als zij hun data van u naar een andere partij mee willen nemen;
 • Hen kunnen garanderen dat hun data verwijderd is als zij daarom verzoeken.  

Daarnaast kunnen er afhankelijk van de grootte van uw organisatie en het soort data dat u verzamelt aanvullende eisen gesteld worden. Een volledig overzicht van de vereisten vindt u hier.

Wat gebeurt er als u niet aan de vereisten voldoet?

Indien u na 25 mei 2018 niet aan de richtlijnen voor de GDPR voldoet kunt u een boete krijgen van Autoriteit Persoonsgegevens. Deze boetes kunnen zeer hoog zijn en oplopen tot:
 • 10 miljoen of 2% wereldwijde omzet als uw bedrijf de AVG voor een deel overtreedt;
 • 20 miljoen of 4% wereldwijde omzet als uw bedrijf de AVG voor grootste deel overtreedt.

Naast deze boetes kunnen er tal van andere gevolgen ontstaan zoals reputatieschade en aansprakelijkstellingen.
 
Als u kunt aantonen dat u zelf voorzorgsmaatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen is het mogelijk de gevolgen van het niet voldoen aan de AVG (mee) te verzekeren op een cyberverzekering.
 
Het is dus belangrijk om:
 • U te verdiepen in de AVG en aan te tonen dat u aan deze richtlijn voldoet;
 • Een goede cyberverzekering te sluiten voor het geval u toch een boete krijgt.

Wellicht is het een goed moment om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Uiteraard kunnen we dan ook uw overige verzekeringen bespreken. Neemt u contact met ons op?
 
Valt uw evenement in het water? Moet u de hoofdprijs uitkeren? Bent u financieel voorbereid?

Rondom de zomer organiseren bedrijven vaak een evenement voor de medewerkers en/of de klanten. Soms wordt er zelfs een competitie georganiseerd (zoals een golftoernooi) met een mooie hoofdprijs. Vol enthousiasme start u de voorbereiding, want u wilt ook dit jaar een succes maken van uw evenement. Toch kunnen er altijd een aantal gebeurtenissen plaatsvinden die grote financiële gevolgen hebben voor uw event. Bent u daar dan ook op voorbereid?

De hoofdprijs valt, hoe blijft u uit de kosten?

Uiteraard is het leuk om bij een evenement een goede hoofdprijs te organiseren. Bij golftoernooien zet men niet zelden een auto als prijs op een hole-in-one. Stel dat deze bij uw toernooi geslagen wordt, heeft u dan een voorziening voor de kosten?

Nationale rouw of noodweer, wat nu?

U hoopt voor uw evenement natuurlijk op een zonovergoten dag zonder incidenten. Helaas pakken op de geplande dag donkere wolken zich letterlijk samen boven uw evenemententerrein. Als gevolg van de weersomstandigheden moet het evenement worden afgelast. Helaas is het in deze tijd ook niet ondenkbaar dat uw evenement niet door kan gaan vanwege terrorismedreiging. Ook wanneer de regering als gevolg van het overlijden van leden van het koningshuis of grote rampen nationale rouw afkondigt kan het evenement buiten uw schuld niet doorgaan.

Aansprakelijkheid zit in een klein hoekje

Ook wanneer een evenement gelukkig wel door kan gaan kan er van alles misgaan. Zo kan er door het evenement schade aan (eigendommen van) derden ontstaan, maar zouden de deelnemers ook gewond kunnen raken. U bent als organisator dan vaak toch aansprakelijk, ook al heeft u zelf niets met het ongeval te maken.

Het is dus belangrijk om goed na te gaan welke financiële risico’s er met uw evenement verbonden zijn en vooraf financiële voorzieningen te treffen. Wij adviseren dan ook:
 • Na te gaan welke financiële risico’s er aan uw evenement verbonden kunnen zijn en daarbij ook de situatie mee te nemen dat het evenement eventueel afgelast moet worden;
 • Na te gaan of u afdoende verzekerd bent of wellicht baat heeft bij een evenementenverzekering.

Wellicht is deze materie wat te onoverzichtelijk om direct te doorzien. In dat geval kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij bespreken dan graag uw evenement en de mogelijkheden om de financiële gevolgen van schade te beheersen. Wellicht is dat een goed moment om direct uw andere verzekeringen te bespreken.
 
Heeft u, ook als ZZP, de aansprakelijkheid die u als ondernemer loopt wel op orde?
 
Uit recent onderzoek is gebleken dat zzp’ers zich niet vanzelfsprekend tegen aansprakelijkheid als ondernemer verzekeren. Het blijkt dat zij dit vaak pas doen als een opdrachtgever daarom vraagt. Daarbij blijkt dat er nogal wat onduidelijkheid is over verschillende soorten aansprakelijkheid. In dit advies zetten we de zaken op een rij.
 
Hoe zit het ook alweer, zzp’er en aansprakelijkheid?
Als ZZP'er ben je zelfstandig ondernemer. Dat betekent dat je ook aansprakelijk gesteld kunt worden voor gevolgen van fouten die je als ondernemer maakt. Deze fouten kunnen bestaan uit personenschade en/of zaakschade + gevolgschade (denk aan de bouwvakker die per ongeluk een steen op het hoofd van een passant laat vallen) of zuiver financieel nadeel (de ICT-programmeur die per ongeluk een foute code schrijft waardoor de betaalfunctie van een website uren uitgeschakeld is).
 
Dit soort aansprakelijkheden zijn niet verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren omdat schade uit ondernemen is uitgesloten.
 
Soms werk je voor een opdrachtgever terwijl je de fout maakt. In die gevallen kan de opdrachtgever eventuele schade soms op jouw bedrijf verhalen. Ook kunnen anderen die last hebben van jouw fout jouw bedrijf direct aansprakelijk stellen. Afhankelijk van de rechtsvorm die je hebt gekozen kun je dan ook privé schade lijden. Als eigenaar van een eenmanszaak bijvoorbeeld kan men zakelijke schade op jouw privé vermogen verhalen. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is dus zeker aan te raden.
 
Welke aansprakelijkheidsverzekering heb je nodig?
Er zijn drie soorten aansprakelijkheidsverzekeringen. De eerste, AVB (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven) is het meest bekend. Deze dekt binnen de polisvoorwaarden de aansprakelijkheid voor zaakschade en/of personenschade met daaruit voortvloeiende gevolgschade. In het geval van zuiver financieel nadeel doet de AVB niets. In die gevallen, bijvoorbeeld als je werkt als jurist, kun je een BAV (Beroepsaansprakelijkeidsverzekering) kiezen. Tot slot kunt u, als u vaak als bestuurder van een bedrijf actief bent ook kiezen voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 
Al met al is aansprakelijkheid een onderwerp dat door veel ondernemers onderschat wordt maar een grote impact kan hebben. Wij adviseren dan ook:
 
 • Na te gaan of uw aansprakelijkheid als ondernemer verzekerd is;
 • Na te gaan of u, als u verzekerd bent, de dekking ook (nog steeds) aansluit op uw activiteiten.

Wellicht is deze materie een goed moment om bij te praten. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen? Dan kunnen we wellicht direct uw andere verzekeringen bespreken.
 
Social engineering; internetcriminaliteit verzekerd onder een fraudeverzekering
 
In alle onderzoeken naar cybersecurity en cybercrime kun je lezen over social engineering. Analisten verwachten dat deze vorm van internetcriminaliteit zelfs groter wordt dan andere bekende vormen van fraude zoals malware. Aangezien de kans groot is dat u er ook mee te maken krijgt gaan we hier in op dit fenomeen en de vraag hoe u uw organisatie hiertegen kunt beschermen.
 
Wat is social engineering
Social engineering speelt in op autoriteit en hiërarchie binnen bedrijven. Via het gekraakt e-mailadres van een directeur, CEO, bank of leverancier mailt men een medewerker. Door voorafgaande hack van het netwerk van het bedrijf weet men wie men moet hebben. Deze medewerker ontvangt een mail van een vertrouwd mailadres. De CEO vraagt bijvoorbeeld om snel een grote betaling te doen om een geheime deal af te ronden. Uiteraard mag er met niemand over gepraat worden en de CEO vertrouwt alleen deze medewerker.
Een andere klassieker is om vanuit ‘de bank’ te mailen dat er iets mis gaat, of men het wachtwoord/code van het bedrijf even wil veranderen. Een derde klassieke variant is de mail van een bekende leverancier waarin zij melden dat er ‘helaas’ een verkeerd rekeningnummer op de factuur staat. Vriendelijk wordt verzocht even het rekeningnummer aan te passen.
In al deze gevallen is het geld weg zodra de medewerker aan het verzoek voldoet.
 
Wat kun je tegen social engineering doen?
Om te voorkomen dat uw organisatie getroffen wordt kunt u uiteraard een aantal maatregelen nemen. Zo kunt u de verzoeken verifiëren door terug te bellen naar het bekende nummer (en niet het nummer in de mail). Ook kunt u intern een ‘vier-ogen-principe’ afspreken bij betalingen en tot slot kunt u ook afspreken hoe betaalverzoeken of wijzigingsverzoeken moeten worden aangeleverd.
 
Als het misgaat kunt u niet claimen bij de cyberverzekering
Hoewel niemand zal ontkennen dat de fraude grotendeels met computers plaats vindt staat de fraude zelf los van computergebruik. Als u social engineeringschade dan ook probeert te claimen op uw cyberverzekering zult u bot vangen. De fraudeverzekering is in deze de juiste verzekering om een claim in te dienen. Deze verzekering beschermt overigens ook tegen andere vormen van fraude.
 
Een social engineering schade is vaak groot en heeft veel impact. Goed risicobeheer en de juiste verzekeringen kunnen dit voorkomen. Wij adviseren dan ook:
 
 • Na te gaan hoe kwetsbaar uw organisatie voor deze vorm van fraude is en goede preventiemaatregelen met elkaar af te spreken;
 • Na te gaan of u een fraudeverzekering heeft die afdoende dekking biedt om een eventuele social engineeringschade en de gevolgen daarvan te vergoeden.

Wellicht is deze materie een goed moment om bij te praten. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen? Dan kunnen we wellicht direct uw andere verzekeringen bespreken.

Download onze App

Vul in en ontvang een downloadlink.