Koning Assurantiën

Nieuwste berichten in onze App

Waarom verzekeren maatwerk is


Een verzekering afsluiten is dankzij internet een fluitje van een cent. Zeker wanneer u niet al te veel werk maakt van premies en voorwaarden vergelijken. Vervolgens is het maar zeer de vraag of deze verzekering precies past bij uw behoeften, bij uw situatie. Dat merkt u pas wanneer u er een beroep op doet.
Fatsoenlijke afhandeling
Vaak blijkt dan dat verzekeren maatwerk is. Dat maatwerk wordt geleverd door uw verzekeringsadviseur. Ons kantoor staat voor u klaar met raad en daad. We sluiten de beste verzekeringen voor u af, met de beste prijs/kwaliteitverhouding. En wanneer u een beroep doet op zo’n verzekering, komen we op voor uw belangen. Wij weten wat u rechten zijn en zorgen voor een fatsoenlijke afhandeling van uw claim.
Niet oververzekerd
Wat ook zeker hoort bij ons vak, is ervoor zorgen dat u niet oververzekerd bent. Geen overlappende verzekeringen, geen te hoge verzekerde bedragen en te ruime dekkingen. Dat is immers zonde van het geld, uw geld. Over geld gesproken: ook wat betreft slim en verstandig financieel advies hebben wij een goede naam op te houden. Daarop komen we in latere berichtgeving graag terug.
 • Wij sluiten de beste verzekeringen voor u af, met de beste prijs/kwaliteitverhouding.
 • Wanneer u claimt, komen wij op voor uw belangen en zorgen voor een fatsoenlijke afhandeling.

Graag houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Vaak stellen verzekeraars eisen waaraan u moet voldoen voordat een claim wordt uitbetaald. Als u niet aan die eisen voldoet, krijgt u bij schade geen uitkering. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin u gedeeltelijk aan de eisen van verzekeraar voldoet. Of u dan toch recht heeft op een uitkering blijkt uit een recente uitspraak van het KIFID. Wij zetten in dit advies de zaak op een rij.
 
Wat is er gebeurd?
Verzekerde heeft een reisverzekering gesloten. In de polisvoorwaarden staat dat verzekerde, bij diefstal van bagage uit de auto alleen schade vergoed krijgt als de bagage uit het zicht heeft opgeborgen. Van ‘uit het zicht’ is onder andere sprake wanneer de bagage niet van buitenaf zichtbaar is, bijvoorbeeld doordat zij in de kofferbak onder een rol hoes is geplaatst. In deze zaak had verzekerde een zak met kleding voor het autoraam gehangen en een rugtas onder een kledinghoes op de achterbank gelegd. Daarnaast had verzekerde een koffer in de kofferbak onder de rol hoes geplaatst. Terwijl hij de auto met bagage geparkeerd had, was de achterruit ingeslagen en waren koffer en rugzak meegenomen. Verzekeraar stelde dat de bagage niet conform voorwaarden uit het zicht lag en er daarom geen uitkering kon volgen. Verzekerde stelde dat de kleding, die in het zicht lag niet gestolen was. Ook stelde de verzekerde dat dieven met scan-apparatuur sowieso kunnen zien of er elektronica in de auto ligt (ook al is dat opgeborgen zoals verzekeraar wil) en dat er dus volledige vergoeding moest plaatsvinden.
 
Wat oordeelde het Kifid?
Het Kifid stelde dat verzekeraar mag bepalen onder welke voorwaarden hij dekking verleent. Of die voorwaarden relevant zijn, is niet meer aan de orde als verzekeraar deze accepteert. Dat er deels niet aan die voorwaarden is voldaan, staat vast. Voor dat deel hoeft verzekeraar dan ook niet uit te betalen. De schade aan de bagage die wel volgens de voorwaarden is opgeborgen, moet wel vergoed worden.
 
Gevolgen voor uw verzekering
Het is duidelijk dat als u voorwaarden accepteert, de verzekeraar deze ook – ongeacht relevantie - mag inroepen als u schade heeft. Het is dus van belang dat u de voorwaarden kent en zich daar zoveel mogelijk aan houdt. Als u zich deels aan de voorwaarden houdt en u kunt dat aantonen, heeft u - op grond van deze uitspraak - recht op vergoeding van het deel van de schade dat u lijdt, terwijl u aan de voorwaarden van verzekeraar voldoet.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Voor afsluiten van een verzekering goed te bestuderen wat de voorwaarden zijn en goed na te gaan of u daaraan kunt en wilt voldoen;
 • Bij schade aan te tonen dat u (in ieder geval voor een deel) aan de voorwaarde heeft voldaan.

 
Graag gaan wij met u in gesprek over de voorwaarden voor uitkering bij diverse verzekeringen en de wijze waarop u daaraan kunt voldoen. Ook ondersteunen we u graag bij discussies over schades. Neemt u contact met ons op? Wij gaan graag met u in gesprek.
 
Natuurlijk is het fijn om na een week hard werken te ontspannen. Lekker paardrijden of een gezellige partij amateurvoetbal is normaal gesproken vaak een leuke invulling voor het weekend. Soms gaat het echter mis. Het paard slaat op hol waardoor u lelijk valt, of een tegenstander maakt een tackle. Hij/zij vertrekt met rood en u blijkt ernstige schade te hebben. Is er dan iets te doen om schade te verhalen?
 
Wie is er verantwoordelijk voor het op hol geslagen paard
Wanneer een paard op de manege gestald is en schade veroorzaakt aan de berijder, bijvoorbeeld doordat hij/zij eraf geworpen wordt, geldt in eerste instantie het leerstuk gevaarzetting. Kort gezegd is de gedachte dat je zelf extra risico neemt door bewust voor de paardensport te kiezen en dus zelf verantwoordelijk bent voor dat risico. Als het paard zich anders gedraagt dan je mag verwachten, bijvoorbeeld als het op hol slaat, is de kous daarmee niet af. Dieren zijn voor de wet namelijk zaken. Je zou dus kunnen zeggen dat de zaak gebrekkig is als het paard zich niet gedraagt zoals zou moeten. In het recht is de eigenaar aansprakelijk voor een gebrekkige zaak. Als de manege dus ook de eigenaar van het paard is, is over de aan te spreken partij geen onduidelijkheid. Het verhaal wordt beduidend gecompliceerder als de manege niet de eigenaar is van het bij hen geplaatste paard dat op hol geslagen is. De eigenaar blijft dan aansprakelijk voor de gebrekkige zaak, tenzij het gebrek aan de houder (de manage) te wijten is. Uit recent onderzoek blijkt dit in de praktijk voor problemen te zorgen. Het is dus van belang bij schade als gevolg van het paardrijden goed uit te zoeken of er sprake is van aansprakelijkheid en - indien dit het geval is - de goede partij(en) aan te spreken.
 
Is door een rode kaart in het voetbal aansprakelijkheid gegeven?
Een ander recent onderzoek bekeek de aansprakelijkheid tijdens een andere geliefde sport. Het voetbal. Kun je de schade verhalen als je schade lijdt door een zware tackle van een tegenstander? Men denkt vaak van niet, maar dit is een misvatting. Ook hier geldt in beginsel dat je het risico op een blessure accepteert als je meedoet aan het voetbalspel. De rechter ziet dit echter anders wanneer de tegenstander een (rode) kaart van de scheidsrechter heeft gekregen voor de overtreding. De rode kaart geeft volgens de rechter namelijk aan dat de bestrafte tackle niet tot het normale spelrisico behoort. Volgens de rechter hoeft het slachtoffer de schade die voortvloeiend uit dit onverwachte risico niet (geheel) te dragen. Het slachtoffer krijgt in die gevallen dan ook (vrijwel) altijd schadevergoeding toegekend.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Als u schade lijdt door sportactiviteiten, zoals paardrijden of voetbal, goed na te gaan of er sprake is van aansprakelijkheid en alle betrokken partijen te betrekken;
 • Contact met ons op te nemen als u schade lijdt door sport- en spelactiviteiten, ook bij schade zijn wij u namelijk graag van dienst.

 
Heeft u of een van uw gezinsleden schade geleden door sport- en spelrisico’s of wilt u uw verzekeringen of hypotheek voor het nieuwe jaar bespreken? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. Voor nu wensen we u en de uwen alvast fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019.
 
Eerder deze week bracht het Verbond van Verzekeraars de Risicomonitor Woningbranden 2018 uit. In dit onderzoek analyseert men de woningbranden om zo verbanden te zien over oorzaken en slachtoffers. Wij vermelden een aantal opvallende conclusies en geven u advies.


Gezinnen vormen de groep met het hoogste risico
In 2017 zijn er 95.000 brandschades geclaimd en dat is een daling van 7% ten opzichte van 2016. In 27 gevallen was de woningbrand fataal en ruim 5.000 huishoudens hadden hulp nodig na een brandschademelding. Onder ‘brand’ zijn ook de claims genoteerd met schroei-, rook- en roetschade omdat mensen denken dat dit brandschades betreft. Uit de statistieken blijkt dat jonge gezinnen, waarbij de polishouder tussen 38 en 56 jaar is, veruit de grootste bevolkingsgroep is die brandschade claimt.


Schade-oorzaken
De boosdoeners zijn vooral elektrische apparatuur. Zo maken gadgets die moeten worden opgeladen een flinke opmars. Vaak gaat het om mobiele telefoons die in de nacht worden opgeladen en te lang aan de lader blijven. Niet alleen vernietigt dit de telefoon, maar ook het nachtkastje, de slaapkamer en soms de woning lopen schade op. Ook Hoover boards, die vaak in de schuur worden opgeladen en (soms voor weken) vergeten, vormen een steeds vaker voorkomende oorzaak.  Een laatste opvallende categorie vormt de wasdroger. Doordat deze steeds vaker geprogrammeerd wordt voor de momenten dat mensen slapen of niet thuis zijn, is er minder zicht op ontbrandende stofpluizen.


Preventie en verzekering
Uiteraard wil je brand het liefste voorkomen. Dat kunt u allereerst doen door in het gezin te bespreken hoe je omgaat met opladers en andere brandgevaarlijke activiteiten. Daarnaast is het belangrijk de brandverzekering/inboedelverzekering te bekijken. Zijn de verzekerde waardes nog afdoende en zijn ook oorzaken als schroeien, zengen, rook, roet of bluswater meeverzekerd?
Wij adviseren u dan ook:
 • Binnen het gezin goed te bespreken hoe u omgaat met oplaadbare apparatuur en preventieve maatregelen te nemen;
 • Uw verzekeringspolissen te bekijken en te beoordelen of uw brandrisico’s zowel in waarde als in oorzaak afdoende verzekerd zijn.

 
Uiteraard kunnen wij u helpen als u vragen heeft over brandpreventie of wanneer u uw brandverzekering/inboedelverzekering opnieuw wilt bekijken. Wellicht is een afspraak een goed moment om ook uw overige verzekeringen te bespreken? Neemt u contact met ons op voor een afspraak?
 
Wist u dat het nu het goede moment is om uw hypotheek opnieuw te bekijken?
Als u een hypotheek gesloten heeft, is het goed om deze, ongeacht de looptijd, goed te bekijken. De afgelopen maand is bekend geworden dat er een probleem dreigt voor mensen met een aflossingsvrije hypotheek, de Nationale Hypotheekrente Garantie (NHG) verhoogd is en de hypotheekrente, waarschijnlijk voor de laatste keer, het laagste niveau ooit bereikt heeft. Alle reden om uw hypotheek eens goed te bekijken en uit te rekenen of het juiste moment voor oversluiten is aangebroken.
 
Het probleem met aflossingsvrije hypotheken
Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u geen aflossing, maar alleen rente. Aan het einde van de looptijd moet u de hypotheek dan met eigen middelen aflossen. Het is al in het nieuws geweest dat veel mensen in de tussentijd niet voldoende sparen om aan het eind van de looptijd ineens af te lossen. Ook zijn banken steeds terughoudender om na een looptijd opnieuw een volledige financiering te sluiten. Het derde punt is dat de hypotheekrente voor een steeds minder groot deel aftrekbaar wordt. Veel mensen dreigen dan ook aan het einde van de looptijd in de problemen te komen.
 
De Nationale Hypotheek Garantie wordt per 1 januari 2019 verhoogd
Het aankoopbedrag waarvoor u een NHG-verklaring kunt krijgen, wordt per 1 januari 2019 verhoogd van EUR 280.900,- naar EUR 290.000 als u geen energiebesparende voorzieningen aankoopt. Mocht dit wel zo zijn, dan kunnen de maximaal te garanderen kosten verhoogd worden met 6%.
 
Hypotheekrente nog één keer op laagste punt ooit
Inmiddels is de hypotheekrente voor de derde en, naar het zich laat aanzien laatste keer, op het laagste punt ooit (2,48%) beland. Aangezien de Europese Unie heeft aangekondigd dat zij per 1 januari 2019 stopt met het opkopen van obligaties, is het zeker te overwegen om nu te profiteren en de lage rente lang vast te zetten. Ook hier is het steeds verder terugdringen van de hypotheekrente een belangrijk argument, zeker als de rente, conform verwachting, vanaf 2019 weer gaat stijgen.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • De looptijd, het rentepercentage en kosten van eventueel oversluiten van uw huidige hypotheek in kaart te brengen en te bezien of oversluiten verstandig is;
 • Indien u besluit uw aflossingsvrije deel van de hypotheek aflossingsvrij te houden, een plan te maken om de hypotheek bij einde looptijd ineens af te kunnen lossen.

 
Uiteraard kunnen wij u helpen met het maken van financiële scenario’s, proefberekeningen en het opvragen van offertes voor een andere hypotheek. Ook kunnen wij u adviseren over de financiële mogelijkheden om het aflossingsvrije deel van uw hypotheek bij einde looptijd te kunnen afbetalen of herfinancieren. Wellicht is dit een goed moment om ook uw verzekeringen nog eens te bekijken. Neemt u contact met ons op voor een afspraak?

Uw verzekeringsadviseur en de continuïteit van uw bedrijf


Veel van die risico’s die u als ondernemer loopt, zijn de moeite van het afdekken waard, met het oog op de continuïteit van uw onderneming. Dat afdekken kan met behulp van verzekeringen. Welke passen het beste bij uw onderneming? Een antwoord op deze vraag vindt u bij een goede verzekeringsadviseur. Ons kantoor staat voor u klaar.
Gedegen advies
Wij brengen alle risico’s, die uw onderneming loopt, nauwkeurig in kaart. Uiteindelijk beslist u uiteraard zelf welke risico’s u in welke mate wilt afdekken, maar het spreekt vanzelf dat wij u daarbij van gedegen advies voorzien. Vervolgens stellen we een verzekeringspakket samen dat perfect bij uw onderneming en uw wensen past. Op de diverse soorten verzekeringen komen wij in latere berichtgeving graag terug.
Extra zekerheid
Wanneer u een beroep moet doen op een verzekering, zijn wij uw aanspreekpunt. Wij zorgen ervoor dat uw claim fatsoenlijk wordt afgehandeld. Wij handelen uiteraard altijd in uw belang, ook bij het geven van advies. We zijn daartoe bovendien wettelijk verplicht: een extra zekerheid voor u. Dat geldt ook voor ons opleidingsniveau: aan wettelijke eisen gebonden. Kortom, we zijn uw vertrouwen waard.
 • U beslist uiteraard zelf welke risico’s u in welke mate wilt afdekken, maar het spreekt vanzelf dat wij u daarbij van gedegen advies voorzien.
 • Wij stellen een verzekeringspakket samen dat perfect bij uw onderneming en uw wensen past.

Graag houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Als er een ernstig ongeval gebeurt waarbij iemand om het leven komt of blijvend invalide raakt, leidt dit vaak tot een aansprakelijkstelling. Sinds 2019 kunnen naasten van een iemand die overlijdt of blijvend invalide raakt een claim indienen voor affectieschade. Dit brengt uiteraard een aantal extra verantwoordelijkheden met zich mee. Ook zijn er bepaalde consequenties voor verzekeringen. Wij zetten de hoofdzaken op een rij.
 
Affectieschade: wat is het?
Affectieschade is de immateriële schade die naasten van iemand die overlijdt of blijvend invalide raakt (minimaal 70% functionele invaliditeit) lijden doordat zij verdriet hebben, pijn en/of gemiste levensvreugde ervaren door wat hun naaste is overkomen. Als er iemand aansprakelijk is voor het ongeval, hebben zij een zelfstandig claimrecht op de aansprakelijke partij. Dit kan dus heel vaak, in geval van een arbeidsongeval, de werkgever zijn.
 
Wie mogen er affectieschade claimen en hoeveel mogen zij claimen?
De wetgever wil ‘Amerikaanse toestanden’ voorkomen, dus is zowel de groep mensen die mag claimen als het bedrag dat geclaimd mag worden in de wet vastgelegd. In onderstaande tabel ziet u een overzicht.

Gevolgen voor de verzekeringen
Allereerst heeft deze claim gevolgen voor uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, waarop deze aansprakelijkheid verzekerd moet zijn. Daarnaast moet een dergelijke dekking op de WA-dekking van uw motorrijtuigenverzekering en werkmaterieelverzekering worden toegepast. Daarnaast geldt, als u een eigen risico per aanspraak heeft op uw AVB-verzekering, dat u kans loopt extra eigen risico te moeten betalen bij schade.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Te beoordelen op welke polissen de aansprakelijkheid voor affectieschade moet worden verzekerd;
 • Te bezien of uw voorzieningen voor te betalen eigen risico(‘s) nog voldoende zijn.

 
Graag adviseren wij u over de mogelijkheden om affectieschade op de juiste wijze in te bedden in uw verzekerings- en risicomanagementstrategie. Neemt u contact met ons op? Wij bespreken het graag.
 
Wellicht heeft u in de media gelezen hoe de bioscoopketen Pathé maar liefst 19 miljoen euro verloor door CEO-fraude. Veel ondernemers denken ten onrechte dat zo’n fraude bij hen niet voor kan komen, bijvoorbeeld omdat ze niet internationaal werken of omdat ze denken dat ze niet groot genoeg zijn.
Die gedachte is een misvatting. Ook nationaal werkende bedrijven of kleine bedrijven kunnen slachtoffer van fraude worden. Dit is met een goed preventieplan en verzekering te voorkomen. Wij leggen de mogelijkheden uit.
 
Maatregelen om fraude te voorkomen
Bij de CEO-fraude doet de fraudeur zich voor als de CEO van het bedrijf. Hij vraagt een medewerker om een groot bedrag over te boeken op een rekeningnummer. Aangezien het geld nodig is voor een speciaal project (bijvoorbeeld overname) en de transactie niet mag uitlekken, wordt de medewerker gevraagd met niemand over de zaak te spreken. De fraudeurs hebben hiervoor flinke voorbereiding gedaan. Ze hebben uitgezocht wie er verantwoordelijk is voor de betaling (bijvoorbeeld via de gemachtigden die bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd) en zijn via bijvoorbeeld malware in het computersysteem van het bedrijf gekomen, waardoor ze via het e-mailadres van de CEO kunnen mailen.
 
Door een duidelijke procedure voor betaling van transacties (ook bij ‘gevoelige’ transacties) af te spreken en na te leven, maakt u het de fraudeurs al een stuk moeilijker. Overigens helpt een goede betaalprocedure met bijvoorbeeld een ‘vier-ogen’ principe (waarbij elke transactie door tenminste twee medewerkers moet worden goedgekeurd) tegen veel meer vormen van fraude. Ook een goede IT-beveiliging beschermt tegen veel kwaads.
 
Schade beperken met een goede fraudeverzekering en cyberverzekering
Een fraudeverzekering dekt de financiële gevolgen van fraude door zowel medewerkers als derden. Hiermee kunt u, als uw bedrijf ondanks goede voorzorgen toch door fraude wordt getroffen, de financiële schade vergoed krijgen. De cyberverzekering biedt vaak ook vergoeding voor preventieve maatregelen en bepaalde vormen van fraude. Door een goede afstemming van deze verzekeringen kunt u de preventieve kosten van maatregelen (deels) vergoed krijgen, voorkomt u dubbele dekking en weet u zeker dat de financiële schade gedekt is als u toch getroffen wordt.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Te beoordelen welke frauderisico’s uw bedrijf kan lopen en daarvoor een preventieplan op te stellen en te implementeren;
 • Een goede fraude- en/of cyberverzekering te sluiten en zo de preventieve kosten (deels) vergoed te krijgen en de financiële gevolgen van fraude te beheersen.

 
Graag adviseren wij u over de mogelijkheden om fraude te voorkomen, te beperken en/of te verzekeren. Wij kennen de markt en kunnen op deskundige wijze uw mogelijkheden in kaart brengen en dubbele verzekering voorkomen. Uiteraard kunnen we dan ook uw overige verzekeringen bespreken. Neemt u contact met ons op? Voor nu wensen we u en alle collega’s van uw bedrijf alvast prettige feestdagen en een, zowel zakelijk als persoonlijk, voorspoedig 2019.
 
De maanden november en december zijn altijd erg druk in de verzekeringsindustrie. Dit komt omdat veel verzekeraars verzekeringen opzeggen of omdat klanten een andere verzekering willen. Ook wil men vaak nieuwe risico’s verzekeren. Door uzelf goed voor te bereiden, kunt u snel duidelijk hebben hoe u zich volgend jaar zakelijk het beste verzekert.
 
Veel verzekeringscontracten hebben een looptijd van een jaar en vervallen op 1 januari. Vaak lopen verzekeringen automatisch door, maar soms is het verstandig om op te zeggen. Dit mogen verzekeraars (bijzondere omstandigheden daar gelaten) tegen de vervaldatum doen. Wat vaak vergeten wordt, is dat u dat namens uw bedrijf ook mag doen. Wij leggen de mogelijkheden uit.
 
Opzegging door verzekeraars
In het algemeen zeggen verzekeraars het contract op wanneer zij een algemene aanpassing willen doen. Deze ‘en bloc’ opzeggingen doen zij bijvoorbeeld wanneer de algemene voorwaarden gewijzigd worden of wanneer zij de premies voor bijv. alle bouwbedrijven willen verhogen.
 
Daarnaast kan een verzekeraar de verzekering individueel opzeggen op het moment dat er bijvoorbeeld sprake is van veel schades of terugkerende schade-oorzaken. Zij kunnen dan kiezen voor een definitieve opzegging of opzegging met verlengingsvoorstel. In beide gevallen is actie geboden. In het eerste geval moet u namelijk op zoek naar een nieuwe verzekeraar en in het tweede geval moet u beoordelen of het verlengingsvoorstel voor u de gunstigste oplossing is. Vaak komt u daarachter door offertes op te vragen. Gezien de drukte is het verstandig daar tijdig mee te beginnen.
 
Zegt u uw verzekeringen op?
Het kan ook zijn dat verzekeraars niets laten horen. In geval van een polis met stilzwijgende verlenging, blijft uw bedrijf het komende jaar verzekerd tegen dezelfde voorwaarden en premie. Het is echter de vraag of dit gunstig voor u is. Wellicht is er bij een andere verzekeraar een lagere premie te krijgen of zijn de voorwaarden beter. In dat geval kan het verstandig zijn uw polis(sen) onder voorbehoud op te zeggen en de alternatieven te bekijken door offertes op te vragen.
 
Doet u iets nieuws of iets anders?
Wanneer u in het nieuwe jaar extra nieuwe activiteiten of andere activiteiten gaat ondernemen, moet u uw verzekeraar daarover informeren. Zij kunnen u dan dekking toekennen, weigeren of aanvullende voorwaarden of premie voorstellen. Ook in die gevallen is een marktverkenning nodig.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Goed te bezien of het voorstel van uw verzekeraar optimaal is of dat er andere alternatieven voor handen zijn;
 • Tijdig te beginnen met onderhandelen en het opvragen van alternatieve offertes.

 
Wellicht is het een goed moment om ons daarbij te betrekken. Wij kennen de markt en kunnen op deskundige wijze zien of er optimalisatie in premie en of voorwaarden nodig of wenselijk is. Uiteraard kunnen we dan ook uw overige verzekeringen bespreken. Neemt u contact met ons op?
 
Heeft uw bedrijf al een regresbeleid?
Wellicht heeft u in het nieuws gehoord dat verzekeraar AIG het beveiligingsbedrijf dat door Kim Kardashian was ingehuurd ten tijde van de overval in Parijs aansprakelijk heeft gesteld.
 
Wat is regres?
Formeel gezien noemt men de actie van AIG ‘regres nemen’. Mevrouw Kardashian heeft haar spullen verzekerd bij AIG en zij hebben de schade aan haar betaald. Bij het onderzoek van de schade kwamen zij op diverse aanwijzingen dat het beveiligingsbedrijf dat door Kardashian was ingehuurd het werk niet goed genoeg gedaan had. Sterker nog, zij denken klaarblijkelijk dat de overval niet had plaats gevonden, of de buit in ieder geval kleiner was geweest, als zij hun werk wel goed hadden gedaan.
 
Ze vinden dus eigenlijk dat niet zij, maar het beveiligingsbedrijf de claim van mevrouw Kardashian had moeten betalen. Doordat verzekeraars vaak in de polisvoorwaarden zetten dat zij in de rechten van hun cliënt treden bij het uitbetalen van schade, kunnen zij dus zo’n claim indienen. Simpel gezegd: alleen mevrouw Kardashian kan het beveiligingsbedrijf aansprakelijk stellen, aangezien zij een contract sloot. Door de schade te betalen, mag de verzekeraar doen alsof zij mevrouw Kardashian is en namens haar die claim indienen.
 
Regres is zeker weer zo’n Amerikaans iets?
In tegendeel, ook in Nederland plegen verzekeraars maar al te vaak regres als zij een schade-uitkering gedaan hebben. Sterker nog, in principe doen zij dit altijd om er zo voor te zorgen dat zij zo min mogelijk schadekosten hoeven te maken. Men haalt namelijk zo terug wat aan haar verzekerde betaald is.
 
Wat hebben wij als bedrijf daarmee te maken?
Allereerst moet u er rekening mee houden dat een verzekeraar dus ook regres op u kan plegen als zij iemand een schade uitkeren die door u (w personeel) is veroorzaakt. Dit kan pijnlijk zijn.
 
Het is soms dan ook mogelijk om tegen hogere premie in de polis op te nemen dat de verzekeraar afziet van regres tegen bepaalde partijen of in bepaalde situaties. Vaak wordt afgesproken dat men geen regres neemt op klanten of zakelijke partners in bijvoorbeeld een vof of bouwcombinatie.
 
Verzekeraars plegen, als ze het doen, alleen regres voor het bedrag dat zij zelf betalen. Niet verzekerde kosten en het eigen risico verhalen zij vaak niet of alleen op verzoek. Overigens kunt u als bedrijf ook regres plegen.
 
Het is dus belangrijk om:
 • Een goed regresbeleid op te stellen zodat u weet welke schade er binnen het bedrijf wordt geleden en of regres mogelijk is;
 • Een goede verzekering te sluiten die ook regres neemt voor niet-verzekerde schade en eigen risico. Wellicht is de verzekeraar bereid om af te zien van regres op belangrijke partijen.

 
Wellicht is het een goed moment om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Uiteraard kunnen we dan ook uw overige verzekeringen bespreken. Neemt u contact met ons op?

Download onze App

Vul in en ontvang een downloadlink.