Westeinder Adviesgroep

montage

Nieuwste berichten in onze App

Mensen die huisdieren hebben zien hun dieren vaak (bijna) als kinderen. Wanneer de dieren ziek worden is het vaak net of er een gezinslid ziek is. Als u een huisdier gaat aanschaffen zal het waarschijnlijk niet lang duren voordat in uw gezin hetzelfde speelt.
 
Soms worden huisdieren ziek. Een bezoekje aan de dierenarts brengt dan uitkomst. Vaak is de kwetsuur redelijk eenvoudig op te lossen, maar soms lopen de kosten vaak hoog op. Niet in de laatste plaats omdat er in dierengeneeskunde steeds meer mogelijk is om de ziekte van uw dier te redden. Chronische kwalen, ernstige ziektes of geamputeerde ledenmaten waren vroeger vaak direct, hoe triest ook, een doodvonnis voor het dier. Tegenwoordig is tegen deze ernstige aandoeningen met operaties, behandelingen en protheses nog goed te vechten. De kosten van dergelijke behandelingen zijn hoog, soms wel tot duizenden euro’s. Daarom komen mensen steeds vaker in de knel. Omdat zij logischerwijze geen afstand willen doen van hun huisdier geven ze toestemming voor behandelingen die ze vaak niet of moeilijk kunnen betalen.
 
Een goede oplossing om de onverwachte kosten van een ziek huisdier op te vangen is een huisdierenverzekering. Twee belangrijke uitsluitingen zijn daarbij de uitsluiting bestaande aandoeningen en de uitsluiting erfelijke aandoeningen. Het is daarom belangrijk de huisdierenverzekering af te sluiten als het dier zo jong mogelijk is (hoe jonger, hoe minder kans op bestaande aandoeningen) en het huisdier voor aankoop te laten onderzoeken door een dierenarts. Wij adviseren u dan ook:
 
 • Voor aankoop van het dier: het dier te laten onderzoeken door een dierenarts. Laat deze schriftelijk bevestigen of er erfelijke en/of bestaande aandoeningen zijn en zo ja, welke dit zijn.;
 • Sluit een huisdierenverzekering als het dier zo jong mogelijk is. Dat voorkomt veel discussie over bestaande aandoeningen, zeker in combinatie met de bevindingen van de dierenarts.

Uiteraard adviseren wij u ook graag over passende mogelijkheden als u contact met ons opneemt:
Toen we in 2012 midden in de financiële crisis zaten introduceerde de toenmalig minister van financiën de herfinancieringsregeling voor restschuld die overbleef na de verkoop van een huis. Met deze regeling voorkwam men dat de woningmarkt ‘op slot’ zou gaan. Huizenbezitters konden hun huis met restschuld verkopen en de restschuld meefinancieren bij de aankoop van een nieuwe woning. De rente over de financiering van en kosten voor de restschuld mag maximaal 15 jaar afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. De regeling werd toegekend voor een periode van 5 jaar, waarna een evaluatie plaats zou vinden.
 
Inmiddels heeft ons demissionair kabinet de regeling geëvalueerd. Ook heeft men gekeken naar de ontwikkeling van de woningmarkt op dit moment. U heeft ongetwijfeld kunnen lezen dat deze zich snel herstelt. Met name in de grote steden gaan de huizen, net als voor de crisis, weer als warme broodjes over tafel. De regering heeft dan ook besloten de regeling NIET te verlengen. Dit houdt concreet in dat, wanneer bij verkoop na 1 januari 2018, de rente en kosten voor financiering van een eventuele restschuld niet meer van de belasting mogen worden afgetrokken.
 
Volgens eerste schattingen zijn er nog ongeveer 340.000 huizen die per 1 januari 2018 onder water zullen staan. Als uw huis naar verwachting tot die groep behoort moet u, om de financiering van de restschuld aftrekbaar te houden, uw huidige woning verkocht hebben en de nieuwe woning (+ restschuld) gefinancierd hebben vóór 1 januari 2018. U heeft dus concreet nog een klein half jaar om te beslissen of het rendabel is uw huis te verkopen en een nieuw huis te kopen voor de financiering van de restwaarde, te beslissen of u dit ook kunt en wilt, het nieuwe huis te vinden, uw oude huis te verkopen en de transacties af te ronden. De tijd dringt dus.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Direct te inventariseren of uw huis naar verwachting na 1 januari 2018 nog onder water staat;
 • Direct te beslissen of het rendabel en gewenst is om vóór 1 januari 2018 een nieuw huis te kopen en – indien dit zo is – een actieplan te maken.

Uiteraard adviseren wij u ook graag het doorrekenen van de opties en de consequenties van uw keuzes als u contact met ons opneemt.
Nog even en het is weer zomervakantie. Lekker even uitrusten of juist actief een ander land verkennen. Natuurlijk is het erg vervelend als er juist dan iets zou gebeuren dat de vakantiepret bederft. Met een goede reisverzekering worden allerlei ongemakken voorkomen en kunt u snel weer genieten van uw vakantie.
 
Een van de belangrijkste voordelen van een goede reisverzekering is de helpdesk die je kunt benaderen. Mocht er iets mis gaan, dan staan zij u direct met raad en daad terzijde. Ook weten zij direct welke dokter of welk ziekenhuis eventueel nodig is, of hoe u aan medicijnen kunt komen als u die nodig heeft. Graag informeren we u over een goede reisverzekering en twee aspecten die altijd aandacht verdienen: de ziektekostenverzekering en de elektronica.
 
Zoals u ongetwijfeld weet is de regelgeving ten aanzien van roaming in Europa veranderd. Waar vakantie door de kosten van roaming gelijk een ‘digitale detox’ werd is dat dit jaar anders. De verleiding is dus groot om toch de Smartphone, Ipad en laptop mee te nemen. Met drie of vier personen betekent dit al snel zo’n twaalf apparaten. Veel reisverzekeringen kennen een maximum bedrag voor dekking van elektronica en ook voorwaarden voor het bewaren en opbergen tijdens de vakantie.
Ook ziektekosten in het buitenland zijn elk jaar voor veel mensen een domper op de vakantiepret. Vaak blijkt dat de ziektekostenverzekeraar eisen stelt ten aanzien van het ziekenhuis, de arts of de behandeling. Ook kan het zijn dat bepaalde kosten niet noodzakelijk genoeg zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Uzelf vooraf goed op de hoogte te stellen van de bepalingen in uw reisverzekering over apparatuur/elektronica en daarop in te spelen;
 • Uw zorgverzekering en reisverzekering goed met elkaar te vergelijken zodat u weet wat u moet doen en kunt verwachten tijdens ziekte op vakantie.

Uiteraard adviseren wij u ook graag over een passende reisverzekering als u contact met ons opneemt. Bel of mail voor informatie op maat:
Ook als u schade lijdt staan wij graag voor u klaar. Naast het adviseren over nieuwe verzekeringen of aanpassingen aan uw polissen behandelen we vaak schades.Wanneer u verzekerd bent kunnen wij de schade voor u laten vergoeden door de verzekeraar. Soms kunt u ook schade lijden zonder verzekerd te zijn. Ook in die gevallen loont het de moeite om toch met ons te overleggen. Graag informeren we u over twee ‘vergeten’ schadeposten: de belasting en de gedeelde schuld in het verkeer.
 
Als u na schade een grotere uitkering krijgt, bijvoorbeeld in geval van letselschade, dan wordt deze uitkering fiscaal gezien als een deel van uw vermogen waar u belasting over moet betalen. Deze te betalen belasting gaat van uw uitkering af. Daarmee krijgt u eigenlijk minder dan waar u recht op heeft. Recent heeft staatssecretaris Van Rijn laten weten dat verzekeraars als onderdeel van de schadevergoeding ook de extra te betalen belasting moeten vergoeden.
 
Een ander aspect bij schade is de gedeelde aansprakelijkheid. Dit zien we vaak in het verkeer waar de automobilist automatisch gedeeltelijk aansprakelijk is bij een aanrijding met een zwakke verkeersdeelnemer (bijvoorbeeld een fietser). Als u als automobilist letselschade heeft en gedeeltelijk aansprakelijk bent op grond van de wet kunt u, als u een schadeverzekering inzittenden heeft, het resterende deel claimen op deze schadeverzekering inzittenden. Wij adviseren u dan ook:
 
 • Bij het claimen van letselschade ook de te betalen extra belasting te berekenen en te (laten) claimen;
 • In geval van wettelijke verkeersaansprakelijkheid uw resterende schade proberen te claimen onder uw schadeverzekering inzittenden (SVI).

Uiteraard adviseren wij u ook graag bij schade als u contact met ons opneemt.
Banken berekenen vaak boeterente als u een hypotheek oversluit naar een andere aanbieder of vervroegd aflost. Tot vrij recent was de boeterente een deel van de afspraken tussen hypotheekvertrekker en klant die in de hypotheekovereenkomst stonden. De banken maakten dan ook vaak flinke winsten op de berekende boetes.
 
Geldverstrekkers moeten teveel berekende boeterentes terugbetalen.
Op 14 juli 2016 werd in Nederland de Europese regelgeving van kracht die bepaalde dat geldverstrekkers als boeterente alleen de door hen daadwerkelijk geleden verliezen mogen berekenen. Zij mogen hier geen winst op maken.Wat deze maatregel in de praktijk inhield bleef lang onduidelijk tot de AFM op 20 maart 2017 deze regelgeving heeft ingekleurd met vier richtlijnen. Deze richtlijnen hebben betrekking op:
 
 • De reguliere boetevrije periode die banken zullen moeten respecteren;
 • De rente die de bank mag berekenen (deze is gemaximeerd);
 • De buiten werking stelling van de 'loan-to-value' regeling, waarmee de rente hoger wordt naarmate de hypotheek een hoger percentage is van de waarde van het onderpand;
 • De wijze waarop de bank de berekening moet voorleggen.

 
Conclusie is nu dat geldverstrekkers stelselmatig teveel geld voor de boeterente hebben gerekend, waardoor klanten tot duizenden euro's teveel hebben betaald. Dit geld moet worden terugbetaald. De betrokken geldverstrekkers, AFM en consumentenbond hebben afgesproken dat de geldverstrekkers de klant zullen benaderen.
 
Wij adviseren u dan ook het volgende:
 
 • Heeft u tussen 14 juli 2016 en heden een boeterente betaald? Hou in de gaten dat de bank contact met u opneemt.
 • Controleer of uw bank u wel de juiste bedragen terugbetaalt.

Wanneer u wellicht tekort gedaan wordt, nemen wij uiteraard graag contact op met uw geldverstrekker om teruggave te vragen of de wijze van berekening te bespreken. Neemt u contact met ons op?
Vaak gaan alle leveringen volgens plan, maar soms gaat er iets mis. Op dat moment kan het zo zijn dat u gedwongen wordt (door autoriteiten) of u zich gedwongen voelt om producten retour te nemen.
 
De huidige eierencrisis als gevolg van de fipronilbesmetting is een voorbeeld van hoe ingrijpend zo’n retouractie kan zijn. Als er zaken misgaan zullen de klanten zich eerst melden bij de winkel waar zij de zaken gekocht hebben. Die winkels melden zich vervolgens bij hun leveranciers en die gaan weer terug naar hun leverancier. Deze keten herhaalt zich totdat men bij de producent of importeur van goederen van buiten de EU uitkomt. Deze wordt vaak aansprakelijk gesteld voor de schade die alle voorgaande partijen hebben geleden als gevolg van de recall.
 
Zo dreigen de supermarkten de eierboeren aansprakelijk te stellen voor hun kosten. Zo’n aansprakelijkstelling kan grote financiële gevolgen hebben. Naast terugbetaling van de koopprijs eist men vaak ook compensatie voor de kosten van bij voorbeeld logistiek, transport, manuren,  media, inkomstenderving en reputatieschade. De eiercrisis is een extreem voorbeeld, maar het aantal recalls stijgt jaarlijks.
 
Om de schade te beperken is het belangrijk proactief te reageren wanneer u constateert dat producten teruggeroepen moeten worden. Een eerste vereiste is dat u inzichtelijk heeft aan wie u uw producten geleverd heeft, zodat u hen direct kan informeren. Mocht het toch misgaan, dan kan een goede recall-verzekering veel schade voorkomen. Dit niet alleen door de uitkering, maar ook omdat zij u met raad en daad terzijde staan. Wij adviseren u dan ook:
 
 • Ervoor te zorgen dat uw producten traceerbaar zijn en bij mogelijke problemen proactief te handelen.;
 • Een goede recall-verzekering af te sluiten die ervoor zorgt dat u ondersteuning krijgt en uw kosten vergoed worden als u onverhoopt tot recall moet overgaan.

Uiteraard beoordelen wij graag uw huidige recall-verzekering. Heeft u nog geen recall-verzekering of heeft u andere vragen? Dan adviseren wij u graag vrijblijvend als u contact met ons opneemt:
Voor veel bouwwerken wordt een zogenaamde Constructie All Risks verzekering (CAR-verzekering) gesloten. Deze verzekering dekt als primaire verzekering de belangen van bij de bouw betrokken partijen. Vaak nemen verzekeraars de bestekbepalingen als uitgangspunt voor dekking. Daarnaast wordt in de bouw vaak volgens standaardvoorwaarden gecontracteerd (zoals RVOI, DNR2005 of DNR2011).
Eerder deze maand werd in twee uitspraken duidelijkheid gegeven wat er gebeurt als a. de verzekeringsplicht in het bestek niet wordt gevolgd of b. er verschil bestaat tussen het bestek en feitelijke contractuele afspraken.
 
In het eerste geval was aan de orde dat het bestek bepaalde dat, wanneer er een schade hersteld moest worden, ook het honorarium van de architect moest worden meeverzekerd. Na schade krijgt de architect van de opdrachtgever (van het werk) de opdracht de herstelwerkzaamheden te begeleiden. Als hij zijn factuur indient bij de opdrachtgever blijkt dat de verzekeraar dit honorarium niet heeft meeverzekerd. Desondanks heeft degene die de polis moest controleren (nota bene de architect) de polis goedgekeurd. Aangezien de opdrachtgever niet tijdig actie heeft genomen tegen de architect, terwijl dit volgens de van toepassing zijnde DNR2005 wel moest, is de opdrachtgever aansprakelijk.
 
Bij dezelfde schade hebben de hoofdaannemer en onderaannemer een onderhoudscontract gesloten. Tijdens dit onderhoud ontstaat voor een miljoen schade. Nadat in eerste instantie de gebouwenverzekeraar was aangesproken zoekt deze na afwikkeling van de schade regres bij de CAR-verzekering. In het bestek was echter geen onderhoudstermijn opgenomen. Volgens de rechter hoeft de CAR-verzekeraar dan ook niet te betalen aangezien deze aansloot bij het bestek. De feitelijke overeenkomst doet daar niet aan af.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Goed te beoordelen of uw verzekeringen aansluiten op de voorwaarden uit de verzekeringsparagraaf van het bestek;
 • Vooraf goed te beoordelen hoe de aansprakelijkheden op het project verdeeld zijn en welke voorwaarden van toepassing zijn.

Uiteraard beoordelen wij graag uw verzekeringen en van toepassing zijnde bestek paragraaf als u contact met ons opneemt.
Tijdens de zomerperiode zijn veel medewerkers met vakantie. Dit betekent dat de achterblijvende medewerkers vaak meer taken moeten doen en dat tijdelijke medewerkers wellicht komen ondersteunen. Ook ontstaat op kantoor vaak een vakantiesfeer. Helaas weten cybercriminelen dit ook maar al te goed.
 
De zomerperiode is een prachtige periode om mensen per mail te verleiden, immers de kans dat u een mail krijgt van een collega waar u eigenlijk nooit mail van verwacht of de CEO die vanaf zijn vakantieadres mailt dat je ‘even’ een betaling moet regelen lijken ineens minder onverwacht. Daarnaast blijkt dat een groot aantal fraudegevallen intern wordt gepleegd en dat tijdens de vakantieperiode de criminaliteit onder personeel toeneemt. Het is dus des te makkelijker om als uitzendkracht bij een bedrijf binnen te komen en zo gevoelige informatie te bemachtigen of de IT te verstoren.
 
Zelf kunt u veel doen om deze narigheid tegen te gaan. Zo kunt u goede protocollen opstellen over toegang van tijdelijke medewerkers. Een ander adequaat preventiemiddel is het vooraf communiceren over taken die in de zomer moeten gebeuren en het maken van afspraken over het verwerken van onverwachte verzoeken of spoedvragen. Toch is niet alle digitale ellende te voorkomen. Een goede cybercrimeverzekering biedt dan uitkomst.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Zelf tijdens de vakantie aan preventie te doen door actief beleid te voeren;
 • Een goede cybercrimeverzekering te sluiten, zodat de gevolgen van eventuele internetcriminaliteit worden opgevangen.

Uiteraard adviseren wij u ook graag over preventie en een goede cybercrimeverzekering als u contact met ons opneemt. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Door de globalisering en gebruik van internet is de kans steeds groter dat u internationaal zaken gaat doen. Dit geldt ook voor kleinere ondernemers. Niet zelden worden via Marktplaats, EBay of Alibaba goederen ingekocht of verkocht. Wat veel bedrijven zich niet snel genoeg realiseren, is dat zij hiermee internationaal (kunnen) handelen. Er zijn twee factoren die u in het oog moet houden.
 
Allereerst geldt, wanneer u inkoopt uit een land buiten de Europese Unie en in Europa verkoopt dat u, in ieder geval voor de Nederlandse wet, als producent wordt gezien. Het gevolg hiervan is dat u als producent aansprakelijk gesteld kan worden voor een gebrekkig product.
 
Deze aansprakelijkheid gaat verder dan de aansprakelijkheid als (tussen)handelaar. Immers, wanneer een product niet aan de juiste specificaties blijkt te voldoen kunt u daarvoor door uw klanten aansprakelijk gehouden worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gereedschappen die niet over de juiste (CE)keuring beschikken of bestanddelen hebben die in Nederland niet zijn toegelaten (zoals bijvoorbeeld bepaalde kleurstoffen in speelgoed).
 
Wanneer uw aansprakelijkheidsverzekering niet de hoedanigheid ‘producent’ of ‘importeur buiten Europa’ vermeldt, bent u voor deze aansprakelijkstellingen niet verzekerd en zult u de schade zelf moeten betalen. Wij adviseren u dan ook:
 
 • Ervoor te zorgen dat uw hoedanigheid nog steeds aansluit bij uw huidige activiteiten;
 • Bij import buiten de EU controleert dat de te importeren goederen voldoen aan de geldende eisen (in Nederland of ander land waar u wilt verkopen).

Uiteraard adviseren wij u ook graag bij inkoop in het buitenland als u contact met ons opneemt:
Steeds vaker kunt u horen, lezen of op televisie zien dat de economie aantrekt. Ook hoort u dat de marges weer stijgen. Aan de andere kant maakt één zwaluw nog geen zomer en wilt u voorkomen dat u bij een volgende recessie weer getroffen wordt. Een van de resultaten van de laatste periode is dat krediet duur is en dat cash flow stromen zwaar onder druk komen als er vertraging in betaling ontstaat.
 
Wanneer is een kredietverzekering nodig?
Wellicht kunnen wij u op zo'n moment van overdenking wat meer informatie bieden over de kredietverzekeringen. Op basis van de facturen die u naar uw klanten stuurt en de betaaltermijn die u met hen afspreekt kunt u het risico van non-betaling of te late betaling verzekeren. Zoals iedere verzekering kost ook deze polis een premie, maar u heeft wel de garantie dat uw openstaande facturen betaald worden en daarmee uw cash flow op orde blijft.
 
Wat verzekert u met een kredietverzekering?
U heeft de keuze of u iedere factuur wilt verzekeren of alleen facturen vanaf een bepaald bedrag of voor bepaalde orders. Ook heeft u de keuze om bijvoorbeeld een percentage van de jaaromzet te verzekeren. Om na te kunnen gaan of zo'n verzekering voor interessant is maken we graag een debiteurenanalyse als u ons daarvoor uitnodigt.
 
Wat adviseren wij u over een kredietverzekering?
 
 • Kom uw termijnen na: met de kredietverzekeraar spreekt u bepaalde termijnen af waarbinnen u uw debiteur moet herinneren of aanmanen. Ook een overschrijding van een dag of het één dag te laat verzenden van een aanmaning kan leiden tot verlies van dekking;
 • Heb uw interne incassoprocedure op orde. Het is het verstandigst om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk debiteuren wel op tijd betalen. Zorg daarom voor een goede procedure die ervoor zorgt dat wanbetalers in zicht zijn en dat u het incassotraject nauwgezet volgt.

Graag bespreken we uw debiteurenbeheer en nut en noodzaak van een kredietverzekering.

Download onze App

Vul in en ontvang een downloadlink.