Westeinder Adviesgroep

Nieuwste berichten in onze App


Bent u verzekerd als u huurt of verhuurt via Airbnb?

Nu het weer vakantietijd is, heb je een mooie gelegenheid om erop uit te gaan. Veel mensen vinden een Airbnb dan een uitkomst. Helaas kan er ook wel eens wat misgaan. Veel mensen denken dan dat de inboedel-, opstal- of aansprakelijkheidsverzekering uitkomst biedt. Dat is vaak niet zo. Waar moet u op letten als u via Airbnb huurt of verhuurt?

Uw particuliere verzekering biedt vaak geen dekking voor schade in verband met Airbnb

Als verhuurder kunt u schade ondervinden doordat de tijdelijke huurders schade toebrengen aan uw huis of appartement. Als u in privé verhuurt (dus zonder daar een bedrijf voor te hebben) is deze schade vaak niet verzekerd omdat zakelijke activiteiten zijn uitgesloten van veel dekkingen. Ook stelt de inboedelverzekering of opstalverzekering vaak als eis dat alleen de verzekerde en zijn/haar gezin als bewoners gezien worden. Bij Airbnb is dit niet het geval.

Ook wanneer u als huurder schade veroorzaakt en u daarvoor aansprakelijk gesteld wordt is er vaak geen dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering. In uw polis is vaak de opzichtclausule opgenomen. Deze clausule sluit de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden waar u mee omgaat alsof het uw eigen zaken zijn uit. Veel verzekeraars beroepen zich erop dat hiervan sprake is wanneer u in het kader van Airbnb bij een ander verblijft en er schade aan de spullen van die ander ontstaat.

Uw verzekeringsdekking organiseren

Uiteraard is het niet de bedoeling dat uw vakantie-uitje eindigt in een nare juridische discussie en/of dure schade. Daarom is het verstandig uw verzekeringen goed te controleren voordat u aan de slag gaat met Airbnb. Ook biedt Airbnb aan verhuurders diverse mogelijkheden om te verzekeren tegen schade.  

Wij adviseren u dan ook:
 • Goed na te gaan of uw verzekeringen dekking bieden tegen schade als gevolg deelname aan Airbnb;
 • Na te gaan of de bescherming van Airbnb in uw geval voldoende is.

We helpen u graag als u met ons wilt bespreken hoe u van Airbnb gebruik wilt gaan maken. Natuurlijk werken wij tijdens de zomermaanden door aan uw zekerheid dus u kunt gerust contact opnemen om uw verzekeringen en (ver)huur via Airbnb te bespreken.
 
Houdt u de vakantie ook prettig als u weer thuiskomt?
 
De vakantieperiode komt er weer aan. Dit leidt volgens verzekeraars tot een piek in het aantal fraudegevallen. Zo claimen verzekerden in sommige jaren zelfs meer gestolen Ray-ban zonnebrillen dan er gemaakt worden. Ook worden er elk jaar op vakantie flinke hoeveelheden gouden sieraden gevonden. Toch wat jammer als de fraude-inspecteur van de verzekeraar op Facebook ontdekt dat je die gouden zegelring gewoon weer draagt nadat deze tijdens jouw vakantie op de zeebodem zou zijn beland.
 
Ook wanneer gestolen spullen na schade-uitkering weer opduiken moet u dit bij de verzekeraar melden. Door u te betalen zijn zij immers eigenaar van de verloren goederen geworden.
 
Mensen die fraude plegen onderschatten vaak de pakkans. Fraude komt echter zo vaak voor dat verzekeraars ver willen gaan om deze op te sporen. Van Facebook-snuffelende experts tot privédetectives, er zijn weinig middelen die niet worden gebruikt.
 
Daarnaast zijn de gevolgen van het uitkomen van een poging tot fraude vaak groter dan gedacht. Zo krijg je uiteraard geen verzekeringsuitkering meer. Ook bestaat de kans dat er aangifte bij de politie en vervolging komt met een strafblad tot gevolg. Dit kan je ernstig hinderen als je later carrière wil maken of om andere redenen een verklaring omtrent gedrag nodig hebt.
 
Daarnaast wordt je in een register (het FISH) opgenomen. Wanneer je hierin staat kun je jezelf maar moeilijk en alleen tegen een hogere premie verzekeren.
 
Natuurlijk kan het ook voorkomen dat er echt iets naars gebeurt tijdens uw vakantie. Probeer dan altijd direct contact te zoeken met de verzekeraar om te horen wat er van u verwacht wordt en doe altijd aangifte bij de lokale politie.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Goed na te gaan of u daadwerkelijk schade heeft en de spullen niet per ongeluk ergens in of tussen gestopt heeft;
 • In geval van schade op vakantie direct contact op te nemen met ons of uw verzekeraar en aangifte te doen bij de lokale politie.

We helpen u graag als u op bij de voorbereiding op de vakantie op verzekeringsvragen stuit. Natuurlijk werken wij tijdens de zomermaanden door aan uw zekerheid dus u kunt gerust contact opnemen om uw verzekeringen en eventuele schade op vakantie te bespreken.
 
Betaalt u te veel voor uw hypotheek? Wat betekenen de kleine lettertjes?
 
Twee interessante onderzoeken laten zien welke toegevoegde waarde wij u als intermediair bieden. Graag delen wij de conclusies van die onderzoeken met u.
 
Het eerste onderzoek is uitgevoerd door de hypotheekbond. In dit onderzoek heeft men onderzocht wat het verschil in hypotheekaanbieding is voor dezelfde woning wanneer men de hypotheek via de bank aanvraagt en wanneer men dezelfde bank via het intermediair aanvraagt. Ook heeft men naar de advieskosten gekeken.
De advieskosten bleken bij het intermediair hoger te liggen. Dat men hier veel voor terug krijgt blijkt uit hetzelfde onderzoek. De rente die het intermediair kan aanbieden ligt namelijk, afhankelijk van het soort hypotheek EUR 8.000,- tot EUR 15.000,- lager.
Uit een ander onderzoek blijkt dat bijna de helft van de klanten vaak geen idee heeft wat er nu precies in de hypotheekakte staat die zij afsluiten. De reden daarvoor is dat deze aktes zo moeilijk leesbaar zijn dat ze onbegrijpelijk worden. Het blijkt zelfs dat hypotheekaktes moeilijker geschreven zijn dan wetenschappelijke teksten.
Als u besluit om uw hypotheekadvies bij ons als erkend intermediair af te nemen kunnen we de hypotheekakte voor u uitleggen en stil staan bij moeilijke bepalingen. Zo weet u waarvoor u tekent.
Kortom, ondanks de toegenomen mogelijkheid om zelf op marktverkenning gaan blijft de toegevoegde waarde van het intermediair duidelijk bestaan.
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Goed na te gaan of u niet te veel betaalt voor uw hypotheek;
 • Goed na te gaan of u hetgeen in een concepthypotheekakte staat ook daadwerkelijk begrijpt.

We helpen u graag als u op dit gebied advies wilt! U kunt in bovenstaande onderzoeken lezen hoe dit loont. Neemt u contact met ons op voor een afspraak? Dan kunnen we wellicht ook uw verzekeringen bespreken. Immers, hoewel niet in het onderzoek meegenomen, leert de ervaring dat ook de polis van een verzekering geen prettig leesvoer is.
 
Heeft u al eens nagedacht over een cyberverzekering? Het kan!
 
Met de recente nieuwsberichten over de enorme hacks in Facebook en de diefstal van miljoenen wachtwoorden is digitale veiligheid en cybercrime weer in het middelpunt van de belangstelling.
 
Waar een cybercrime verzekering vooralsnog gezien werd als een oplossing voor grote bedrijven hebben verzekeraars nu ook producten ontwikkeld om u als particulier te verzekeren tegen de schade van cybercriminaliteit.
 
Experts stellen dat het inmiddels niet meer de vraag is óf, maar wanneer iemand getroffen wordt door cybercriminaliteit. Toch zijn veel mensen zich vaak niet bewust van de schade die kan ontstaan als zij zelf slachtoffer worden van bijvoorbeeld ransomware, phishing of cyberafpersing.
 
Stelt u zich voor dat u per ongeluk een mail met ‘foute’ bijlage opent. U krijgt ineens de melding dat uw harde schijf vergrendeld is en alleen tegen betaling te gebruiken is. Of stel dat u een urgent verzoek krijgt van de bank om via de link uw veiligheidsinstellingen te updaten. U volgt de link en logt in. Het blijkt dat criminelen uw gegevens hebben ‘gephist’ en de bankrekening leeg halen. Vervolgens weigert de bank u schadeloos te stellen omdat u in strijd met de voorwaarden uw inloggegevens aan derden hebt verstrekt…
 
In dit soort gevallen betaalt u niet alleen het financiële verlies maar moet u ook kosten maken om veiligheidsmaatregelen te nemen of technische stappen te nemen. Wellicht moet er zelfs met criminelen onderhandeld worden. U kunt niet voorzichtig genoeg zijn, maar u kunt zich als extra zekerheid ook verzekeren tegen dergelijke verliezen en kosten.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Goed na te gaan of u en uw gezinsleden veilig internetten en kritisch te beoordelen of gevraagde gegevens nodig zijn en door de juiste partij gevraagd worden;
 • Te overwegen om een passende verzekering te sluiten die u niet alleen beschermt tegen het directe verlies, maar ook tegen kosten van technische maatregelen en/of specialisten die met cybercriminelen kunnen onderhandelen.

We helpen u graag als u op dit gebied advies wilt! Neemt u contact met ons op? Dan kunnen we wellicht ook uw andere verzekeringen bespreken.
 
Leent u uw auto weleens uit? Let dan goed op!
 
Recent heeft het Kifid uitspraak gedaan in een zaak van een autobezitter die zijn auto uit had geleend. De autobezitter had degene die zijn auto had geleend aansprakelijk gesteld voor de schade aan zijn auto als gevolg van het ongeluk dat de bruiklener had gemaakt. Ook eiste de autobezitter de verhoogde premie van de WA-verzekering terug.
 
In deze zaak had de autobezitter een auto, die conform de wettelijke verplichting WA-verzekerd was, uitgeleend aan een bekende. Deze bekende maakte een aanrijding. De aanrijding, die de schuld was van deze bekende, zorgde voor schade aan de auto van een derde en de auto van de autobezitter.
 
De schade aan de auto van de derde werd betaald door de WA-verzekeraar van de autobezitter. Aangezien de autobezitter hierdoor terugging in no-claim korting moest hij veel meer premie betalen. Ook was de auto van de autobezitter beschadigd. Voor deze twee laatste posten stelde de autobezitter de bekende die de auto had geleend aansprakelijk. Dit leidde klaarblijkelijk tot een juridisch geschil dat recent voor de rechtbank Limburg werd uitgevochten.
In het vonnis (ref: ECLI:NL:RBLIM:2018:1521) heeft de rechter de bruiklener aansprakelijk gehouden voor de schade aan de auto, maar niet voor de verhoging van de premie voor autobezitter.
 
Los van een waarschijnlijk verloren relatie tussen partijen is er dus ook financiële schade ontstaan uit deze bruikleenovereenkomst.
 
Ook in eerdere zaken is gezien dat bezitters verantwoordelijk worden gehouden voor de acties die de bruiklener in of met de auto uitvoert. Zo draait de autobezitter op voor de kosten van inbeslagname als blijkt dat de bruiklener in de auto drugs gebruikt heeft of nog openstaande schulden heeft.
 
Ook is het bij een ‘auto van de zaak’ vaak volgens de reglementen verboden om een leaseauto in privé uit te lenen.
 
Wij adviseren u dan ook:
 
 • Goed na te gaan of u uw auto op verzoek wel wilt uitlenen en wat daarvan eventuele gevolgen zijn;

 
 • Als u besluit de auto uit te lenen goed na te gaan of de auto op juiste wijze verzekerd is en of een rechtsbijstandverzekering raadzaam is om eventuele gevolgen juridisch de baas te kunnen.

 
Uiteraard staan wij voor u klaar als u op dit gebied advies wilt! Uiteraard kunnen we ook uw andere verzekeringen bespreken.
 
Valt uw evenement in het water? Moet u de hoofdprijs uitkeren? Bent u financieel voorbereid?

Rondom de zomer organiseren bedrijven vaak een evenement voor de medewerkers en/of de klanten. Soms wordt er zelfs een competitie georganiseerd (zoals een golftoernooi) met een mooie hoofdprijs. Vol enthousiasme start u de voorbereiding, want u wilt ook dit jaar een succes maken van uw evenement. Toch kunnen er altijd een aantal gebeurtenissen plaatsvinden die grote financiële gevolgen hebben voor uw event. Bent u daar dan ook op voorbereid?

De hoofdprijs valt, hoe blijft u uit de kosten?

Uiteraard is het leuk om bij een evenement een goede hoofdprijs te organiseren. Bij golftoernooien zet men niet zelden een auto als prijs op een hole-in-one. Stel dat deze bij uw toernooi geslagen wordt, heeft u dan een voorziening voor de kosten?

Nationale rouw of noodweer, wat nu?

U hoopt voor uw evenement natuurlijk op een zonovergoten dag zonder incidenten. Helaas pakken op de geplande dag donkere wolken zich letterlijk samen boven uw evenemententerrein. Als gevolg van de weersomstandigheden moet het evenement worden afgelast. Helaas is het in deze tijd ook niet ondenkbaar dat uw evenement niet door kan gaan vanwege terrorismedreiging. Ook wanneer de regering als gevolg van het overlijden van leden van het koningshuis of grote rampen nationale rouw afkondigt kan het evenement buiten uw schuld niet doorgaan.

Aansprakelijkheid zit in een klein hoekje

Ook wanneer een evenement gelukkig wel door kan gaan kan er van alles misgaan. Zo kan er door het evenement schade aan (eigendommen van) derden ontstaan, maar zouden de deelnemers ook gewond kunnen raken. U bent als organisator dan vaak toch aansprakelijk, ook al heeft u zelf niets met het ongeval te maken.

Het is dus belangrijk om goed na te gaan welke financiële risico’s er met uw evenement verbonden zijn en vooraf financiële voorzieningen te treffen. Wij adviseren dan ook:
 • Na te gaan welke financiële risico’s er aan uw evenement verbonden kunnen zijn en daarbij ook de situatie mee te nemen dat het evenement eventueel afgelast moet worden;
 • Na te gaan of u afdoende verzekerd bent of wellicht baat heeft bij een evenementenverzekering.

Wellicht is deze materie wat te onoverzichtelijk om direct te doorzien. In dat geval kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij bespreken dan graag uw evenement en de mogelijkheden om de financiële gevolgen van schade te beheersen. Wellicht is dat een goed moment om direct uw andere verzekeringen te bespreken.
 
Heeft u, ook als ZZP, de aansprakelijkheid die u als ondernemer loopt wel op orde?
 
Uit recent onderzoek is gebleken dat zzp’ers zich niet vanzelfsprekend tegen aansprakelijkheid als ondernemer verzekeren. Het blijkt dat zij dit vaak pas doen als een opdrachtgever daarom vraagt. Daarbij blijkt dat er nogal wat onduidelijkheid is over verschillende soorten aansprakelijkheid. In dit advies zetten we de zaken op een rij.
 
Hoe zit het ook alweer, zzp’er en aansprakelijkheid?
Als ZZP'er ben je zelfstandig ondernemer. Dat betekent dat je ook aansprakelijk gesteld kunt worden voor gevolgen van fouten die je als ondernemer maakt. Deze fouten kunnen bestaan uit personenschade en/of zaakschade + gevolgschade (denk aan de bouwvakker die per ongeluk een steen op het hoofd van een passant laat vallen) of zuiver financieel nadeel (de ICT-programmeur die per ongeluk een foute code schrijft waardoor de betaalfunctie van een website uren uitgeschakeld is).
 
Dit soort aansprakelijkheden zijn niet verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren omdat schade uit ondernemen is uitgesloten.
 
Soms werk je voor een opdrachtgever terwijl je de fout maakt. In die gevallen kan de opdrachtgever eventuele schade soms op jouw bedrijf verhalen. Ook kunnen anderen die last hebben van jouw fout jouw bedrijf direct aansprakelijk stellen. Afhankelijk van de rechtsvorm die je hebt gekozen kun je dan ook privé schade lijden. Als eigenaar van een eenmanszaak bijvoorbeeld kan men zakelijke schade op jouw privé vermogen verhalen. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is dus zeker aan te raden.
 
Welke aansprakelijkheidsverzekering heb je nodig?
Er zijn drie soorten aansprakelijkheidsverzekeringen. De eerste, AVB (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven) is het meest bekend. Deze dekt binnen de polisvoorwaarden de aansprakelijkheid voor zaakschade en/of personenschade met daaruit voortvloeiende gevolgschade. In het geval van zuiver financieel nadeel doet de AVB niets. In die gevallen, bijvoorbeeld als je werkt als jurist, kun je een BAV (Beroepsaansprakelijkeidsverzekering) kiezen. Tot slot kunt u, als u vaak als bestuurder van een bedrijf actief bent ook kiezen voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 
Al met al is aansprakelijkheid een onderwerp dat door veel ondernemers onderschat wordt maar een grote impact kan hebben. Wij adviseren dan ook:
 
 • Na te gaan of uw aansprakelijkheid als ondernemer verzekerd is;
 • Na te gaan of u, als u verzekerd bent, de dekking ook (nog steeds) aansluit op uw activiteiten.

Wellicht is deze materie een goed moment om bij te praten. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen? Dan kunnen we wellicht direct uw andere verzekeringen bespreken.
 
Social engineering; internetcriminaliteit verzekerd onder een fraudeverzekering
 
In alle onderzoeken naar cybersecurity en cybercrime kun je lezen over social engineering. Analisten verwachten dat deze vorm van internetcriminaliteit zelfs groter wordt dan andere bekende vormen van fraude zoals malware. Aangezien de kans groot is dat u er ook mee te maken krijgt gaan we hier in op dit fenomeen en de vraag hoe u uw organisatie hiertegen kunt beschermen.
 
Wat is social engineering
Social engineering speelt in op autoriteit en hiërarchie binnen bedrijven. Via het gekraakt e-mailadres van een directeur, CEO, bank of leverancier mailt men een medewerker. Door voorafgaande hack van het netwerk van het bedrijf weet men wie men moet hebben. Deze medewerker ontvangt een mail van een vertrouwd mailadres. De CEO vraagt bijvoorbeeld om snel een grote betaling te doen om een geheime deal af te ronden. Uiteraard mag er met niemand over gepraat worden en de CEO vertrouwt alleen deze medewerker.
Een andere klassieker is om vanuit ‘de bank’ te mailen dat er iets mis gaat, of men het wachtwoord/code van het bedrijf even wil veranderen. Een derde klassieke variant is de mail van een bekende leverancier waarin zij melden dat er ‘helaas’ een verkeerd rekeningnummer op de factuur staat. Vriendelijk wordt verzocht even het rekeningnummer aan te passen.
In al deze gevallen is het geld weg zodra de medewerker aan het verzoek voldoet.
 
Wat kun je tegen social engineering doen?
Om te voorkomen dat uw organisatie getroffen wordt kunt u uiteraard een aantal maatregelen nemen. Zo kunt u de verzoeken verifiëren door terug te bellen naar het bekende nummer (en niet het nummer in de mail). Ook kunt u intern een ‘vier-ogen-principe’ afspreken bij betalingen en tot slot kunt u ook afspreken hoe betaalverzoeken of wijzigingsverzoeken moeten worden aangeleverd.
 
Als het misgaat kunt u niet claimen bij de cyberverzekering
Hoewel niemand zal ontkennen dat de fraude grotendeels met computers plaats vindt staat de fraude zelf los van computergebruik. Als u social engineeringschade dan ook probeert te claimen op uw cyberverzekering zult u bot vangen. De fraudeverzekering is in deze de juiste verzekering om een claim in te dienen. Deze verzekering beschermt overigens ook tegen andere vormen van fraude.
 
Een social engineering schade is vaak groot en heeft veel impact. Goed risicobeheer en de juiste verzekeringen kunnen dit voorkomen. Wij adviseren dan ook:
 
 • Na te gaan hoe kwetsbaar uw organisatie voor deze vorm van fraude is en goede preventiemaatregelen met elkaar af te spreken;
 • Na te gaan of u een fraudeverzekering heeft die afdoende dekking biedt om een eventuele social engineeringschade en de gevolgen daarvan te vergoeden.

Wellicht is deze materie een goed moment om bij te praten. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen? Dan kunnen we wellicht direct uw andere verzekeringen bespreken.
 
Hoe brandbestendig is uw bedrijfsvoering?
Recent werd bekend dat ongeveer de helft van de bedrijven na een grote brand binnen 2 jaar failliet gaat. Dit gebeurt zelfs wanneer het bedrijf afdoende verzekerd is en de verzekeraar tijdig betaalt. Om te voorkomen dat uw onderneming bij een onverhoopte brand hetzelfde lot wacht is het verstandig nu alvast na te denken over de gevolgen van brand voor uw bedrijfsvoering.
We hebben het uitdrukkelijk niet over de schade aan uw gebouwen en andere eigendommen, maar aan onvoorziene factoren. We benoemen er drie die voor menig bedrijf een eye-opener of nekkenbreker bleken.
 
Het verbod op herbouw
Stelt u zich eens voor, uw fabriek stond vroeger vrij van bebouwing, maar door het gebrek aan woningen is alles volgebouwd. U hoort al langer dat de gemeente uw fabriek eigenlijk liever ziet vertrekken. Wat heeft het voor gevolgen als u na een brand niet meer op dezelfde locatie mag herbouwen?
 
De aansprakelijkheid voor milieuschade
Bij de brand is er schade ontstaan aan het milieu, maar ook aan gebouwen in de omgeving en de oogst van de omliggende tuinders is voor dit jaar verloren doordat rondvliegende asdeeltjes moeten worden opgeruimd. De diverse benadeelden stellen uw bedrijf aansprakelijk. Hoe gaat u deze kosten dekken?
 
Verloren klanten
Stel dat u een datacenter exploiteert waar de internetsites van veel klanten worden gehost. Door brand is het datacenter verwoest. De sites van de klanten zijn down geweest en zij stellen u aansprakelijk voor de kosten. Daarnaast hebben zij zo snel als zij konden de sites elders weer online gebracht. Hoe krijgt u deze klanten terug?
 
Al deze vormen van gevolgschade leiden tot veel problemen. Goed risicomanagement en de juiste verzekeringen kunnen dit voorkomen. Wij adviseren dan ook:
 • Na te gaan welke impact een brand op uw bedrijfsvoering kan hebben en hiervoor een risicomanagement protocol op te stellen;
 • Na te gaan of uw verzekeringen afdoende dekking bieden om de financiële gevolgen van de geconstateerde vormen van mogelijke gevolgschade te dekken.

Wellicht is deze materie een goed moment om bij te praten. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen? Dan kunnen we wellicht direct uw andere verzekeringen bespreken.
 
#metoo op uw werkvloer? Dat kan leiden tot uw aansprakelijkheid!
 
#Metoo is inmiddels een verzamelnaam geworden voor allerlei vormen van seksueel getinte misstanden. Wie de schandalen een beetje heeft gevolgd kan zien dat dit gedrag vaak werk-gerelateerd is.
 
Acteurs die onder druk werden gezet door regisseurs, maar ook studenten die door docenten werden gedwongen tot allerlei onwenselijke en strafbare zaken.
 
Dat de dader in dit soort gevallen schuld treft en vervolgd wordt is bekend. Dat ook de werkgever (in ieder geval in Nederland) verantwoordelijk kan worden gehouden is minder bekend.
 
Toch is dit waar. Als werkgever heeft u een vergaande zorgplicht om uw werknemers een veilige werkplek te garanderen. Zo wordt u als werkgever geacht de werkplek en werkzaamheden zodanig in te richten dat de kans op onveilige werkomstandigheden zo klein mogelijk is. Als voorbeeld moet u denken aan een verbod op ‘Playboy-kalenders’, seksueel intimiderende grappen of het aanspreken van ‘knuffelgrage’ medewerkers. Daarnaast moet de werkgever ook de ruimte bieden aan medewerkers om eventuele negatieve ervaringen te bespreken.
 
Steeds vaker zien we dat slachtoffers niet alleen de betrokken werknemer aansprakelijk stellen, maar ook de werkgever. Het verwijt is dan vaak gericht op het niet zorgen voor een veilige werkomgeving.
 
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en rechtsbijstandsverzekering kunnen in zo’n geval een uitkomst zijn om de kosten voor juridische verdediging of een eventuele schadevergoeding te dragen.
 
De gevolgen voor een werkgever van misstappen door werknemers kunnen dus ook op dit gebied groot zijn. Wij adviseren dan ook:
 
 • Na te gaan of de werkomgeving(en) in uw bedrijf voor iedere medewerker veilig is;
 • Na te gaan of uw aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstandsverzekeringen afdoende dekking bieden in geval van een claim naar aanleiding van seksuele intimidatie van uw medewerker(s).

Uiteraard gaan we graag met u in gesprek om deze en andere morele risico’s die uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden te bespreken. Neemt u contact met ons op om een afspraak in te plannen? Dan kunnen we wellicht direct uw andere verzekeringen bespreken.

Download onze App

Vul in en ontvang een downloadlink.