Westeinder Adviesgroep

Nieuwste berichten in onze App

 
Eerder deze week bracht het Verbond van Verzekeraars de Risicomonitor Woningbranden 2018 uit. In dit onderzoek analyseert men de woningbranden om zo verbanden te zien over oorzaken en slachtoffers. Wij vermelden een aantal opvallende conclusies en geven u advies.


Gezinnen vormen de groep met het hoogste risico
In 2017 zijn er 95.000 brandschades geclaimd en dat is een daling van 7% ten opzichte van 2016. In 27 gevallen was de woningbrand fataal en ruim 5.000 huishoudens hadden hulp nodig na een brandschademelding. Onder ‘brand’ zijn ook de claims genoteerd met schroei-, rook- en roetschade omdat mensen denken dat dit brandschades betreft. Uit de statistieken blijkt dat jonge gezinnen, waarbij de polishouder tussen 38 en 56 jaar is, veruit de grootste bevolkingsgroep is die brandschade claimt.


Schade-oorzaken
De boosdoeners zijn vooral elektrische apparatuur. Zo maken gadgets die moeten worden opgeladen een flinke opmars. Vaak gaat het om mobiele telefoons die in de nacht worden opgeladen en te lang aan de lader blijven. Niet alleen vernietigt dit de telefoon, maar ook het nachtkastje, de slaapkamer en soms de woning lopen schade op. Ook Hoover boards, die vaak in de schuur worden opgeladen en (soms voor weken) vergeten, vormen een steeds vaker voorkomende oorzaak.  Een laatste opvallende categorie vormt de wasdroger. Doordat deze steeds vaker geprogrammeerd wordt voor de momenten dat mensen slapen of niet thuis zijn, is er minder zicht op ontbrandende stofpluizen.


Preventie en verzekering
Uiteraard wil je brand het liefste voorkomen. Dat kunt u allereerst doen door in het gezin te bespreken hoe je omgaat met opladers en andere brandgevaarlijke activiteiten. Daarnaast is het belangrijk de brandverzekering/inboedelverzekering te bekijken. Zijn de verzekerde waardes nog afdoende en zijn ook oorzaken als schroeien, zengen, rook, roet of bluswater meeverzekerd?
Wij adviseren u dan ook:
 • Binnen het gezin goed te bespreken hoe u omgaat met oplaadbare apparatuur en preventieve maatregelen te nemen;
 • Uw verzekeringspolissen te bekijken en te beoordelen of uw brandrisico’s zowel in waarde als in oorzaak afdoende verzekerd zijn.

 
Uiteraard kunnen wij u helpen als u vragen heeft over brandpreventie of wanneer u uw brandverzekering/inboedelverzekering opnieuw wilt bekijken. Wellicht is een afspraak een goed moment om ook uw overige verzekeringen te bespreken? Neemt u contact met ons op voor een afspraak?
 
Wist u dat het nu het goede moment is om uw hypotheek opnieuw te bekijken?
Als u een hypotheek gesloten heeft, is het goed om deze, ongeacht de looptijd, goed te bekijken. De afgelopen maand is bekend geworden dat er een probleem dreigt voor mensen met een aflossingsvrije hypotheek, de Nationale Hypotheekrente Garantie (NHG) verhoogd is en de hypotheekrente, waarschijnlijk voor de laatste keer, het laagste niveau ooit bereikt heeft. Alle reden om uw hypotheek eens goed te bekijken en uit te rekenen of het juiste moment voor oversluiten is aangebroken.
 
Het probleem met aflossingsvrije hypotheken
Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u geen aflossing, maar alleen rente. Aan het einde van de looptijd moet u de hypotheek dan met eigen middelen aflossen. Het is al in het nieuws geweest dat veel mensen in de tussentijd niet voldoende sparen om aan het eind van de looptijd ineens af te lossen. Ook zijn banken steeds terughoudender om na een looptijd opnieuw een volledige financiering te sluiten. Het derde punt is dat de hypotheekrente voor een steeds minder groot deel aftrekbaar wordt. Veel mensen dreigen dan ook aan het einde van de looptijd in de problemen te komen.
 
De Nationale Hypotheek Garantie wordt per 1 januari 2019 verhoogd
Het aankoopbedrag waarvoor u een NHG-verklaring kunt krijgen, wordt per 1 januari 2019 verhoogd van EUR 280.900,- naar EUR 290.000 als u geen energiebesparende voorzieningen aankoopt. Mocht dit wel zo zijn, dan kunnen de maximaal te garanderen kosten verhoogd worden met 6%.
 
Hypotheekrente nog één keer op laagste punt ooit
Inmiddels is de hypotheekrente voor de derde en, naar het zich laat aanzien laatste keer, op het laagste punt ooit (2,48%) beland. Aangezien de Europese Unie heeft aangekondigd dat zij per 1 januari 2019 stopt met het opkopen van obligaties, is het zeker te overwegen om nu te profiteren en de lage rente lang vast te zetten. Ook hier is het steeds verder terugdringen van de hypotheekrente een belangrijk argument, zeker als de rente, conform verwachting, vanaf 2019 weer gaat stijgen.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • De looptijd, het rentepercentage en kosten van eventueel oversluiten van uw huidige hypotheek in kaart te brengen en te bezien of oversluiten verstandig is;
 • Indien u besluit uw aflossingsvrije deel van de hypotheek aflossingsvrij te houden, een plan te maken om de hypotheek bij einde looptijd ineens af te kunnen lossen.

 
Uiteraard kunnen wij u helpen met het maken van financiële scenario’s, proefberekeningen en het opvragen van offertes voor een andere hypotheek. Ook kunnen wij u adviseren over de financiële mogelijkheden om het aflossingsvrije deel van uw hypotheek bij einde looptijd te kunnen afbetalen of herfinancieren. Wellicht is dit een goed moment om ook uw verzekeringen nog eens te bekijken. Neemt u contact met ons op voor een afspraak?
 
Hoe betaalt u uw woonlasten als een deel van uw inkomen wegvalt?
De woningmarkt is overspannen, dus er zijn veel mensen die snel een huis willen kopen en daarbij hun hypotheek met maximale hoogte willen afsluiten. De vraag hoe de maandlasten betaald kunnen blijven worden als een deel van het inkomen wegvalt, blijft dan vaak onbeantwoord.
 
Inventariseren van uw toekomst
Natuurlijk zijn er genoeg afwegingen te maken bij het kopen van een huis. Voor u over financiën nadenkt, is het verstandig om eerst het leven zelf te analyseren. Waar ziet u zichzelf over vijf jaar? Wilt u in het huis waar u nu woont of wilt wonen ook oud worden? Moet het huis een deel van uw pensioenvoorziening worden? Allemaal vragen die invloed hebben op uw toekomstige financiële plaatje. Als u deze zaken op een rij zet, kunt u voor dilemma’s komen te staan. ‘Leveren we een stukje inkomen in voor het vervullen van onze kinderwens?’ Is bijvoorbeeld een vaak voorkomend bespreekpunt. Als u deze punten in kaart heeft en een koers heeft bepaald, weet u hoe u uw financiële plaatje voor de toekomst moet kleuren.
 
Inkomenszekerheid
Natuurlijk gaat u dan inkomenszekerheid creëren. Wellicht moet de droom van een eigen zaak nog even in de slaapkamer blijven, omdat een baan meer zekerheid biedt. Toch kan er ook als u alles voorbereid hebt en de inkomenszekerheid maximaal is, iets gebeuren waardoor u uw woonlasten ineens niet meer kunt betalen. Dit zijn vaak de minder mooie aspecten van het leven zoals ziekte of verlies van uw baan. Uiteraard wilt u zich dan vol op die zaken focussen en geen extra financiële zorgen.
 
De woonlastenverzekering
Op zo’n moment komt de woonlastenverzekering van pas. Deze zorgt voor een inkomen (of aanvulling daarop, bijvoorbeeld als u al een basisinkomen uit een uitkering krijgt). Afhankelijk van het soort dekking en de te betalen premie neemt deze verzekering de verplichte woonlasten over als u daar door onvoorziene omstandigheden zelf niet meer toe in staat bent. Woonlastenverzekeringen zijn er in verschillende soorten en maten, dus een goed advies is belangrijk.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Een reëel plaatje van uw woonlasten te maken op basis van belangrijke gebeurtenissen die u in de toekomst voorziet en de daarbij behorende inkomenszekerheid te creëren;
 • Een goede woonlastenverzekering af te sluiten die ervoor zorgt dat u ook tijdens de moeilijke momenten van het leven geen financiële zorgen over uw vaste lasten hoeft te hebben.

 
We helpen u graag als u met ons uw financiële plaatje en juiste verzekeringen wilt bespreken. Natuurlijk kunt u contact opnemen om uw verzekeringen en woonlasten te bespreken. We zijn benieuwd hoe uw financiële toekomst eruit ziet en adviseren u graag passend. Neemt u contact met ons op voor een afspraak?
 
Bent u goed verzekert als u na de scheiding de kinderen meeneemt op vakantie?

Het is vakantietijd en dat betekent dat veel kinderen weer op pad gaan. Wanneer de ouders gescheiden zijn soms zelfs twee keer. Bent u goed voorbereid op een vakantie met de kinderen?

De aansprakelijkheidsverzekering

Bij de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren kunt u vaak kiezen uit een alleenstaandendekking of gezinsdekking. Als de kinderen voor het grootste deel van de tijd bij uw ex-partner verblijven is een alleenstaandendekking vaak afdoende. Bij een lange vakantie kan dit anders liggen. Uw kinderen zijn dan langdurig onder uw toezicht, waardoor de aansprakelijkheidsverzekeraar van uw ex-partner kan stellen dat zij geen gezin meer vormen.

De zorgverzekering

Bij de zorgverzekering zijn de inwonende kinderen vaak meeverzekerd op de polis van de ouder bij wie zij inwonen. Het is belangrijk om voor de vakantie goed uit te zoeken welke dekking uw kinderen genieten om zo uw verzekeringen daarop aan te passen. Dit geldt zeker wanneer uw kinderen normaal niet op uw polis verzekerd zijn.

De reisverzekering

Weet u op welke reisverzekering de kinderen zijn meeverzekerd? Ook dat is een aandachtspunt voordat uw vakantie kan beginnen. Ook wanneer de kinderen op de polissen van beide ex-partners zijn meeverzekerd is er nog een aandachtspunt, namelijk het dekkingsgebied.

De reisverklaring

Een van de documenten die soms vergeten wordt is de reisverklaring. Hiermee geeft de niet meereizende ouder toestemming aan de reizende ouder om de kinderen mee te nemen op reis. Dit wordt in steeds meer landen noodzakelijk om kinderontvoering tegen te gaan. Het is verstandig om vooraf goed de vereisten die het gastland stelt na te gaan en de verklaring op te stellen in de taal van het land waar u heen reist of anders in het Engels.

Wij adviseren u dan ook:
 
 • Te zorgen dat u en uw kinderen beschikken over een reisverklaring die aan de eisen voldoet;
 • Na te gaan of de benodigde aansprakelijkheids-, zorg- en reisverzekeringen geregeld zijn en of u alle verzekeringsbewijzen voor u en uw kinderen bij zich heeft.


We helpen u graag als u met ons uw vakantieplannen wilt bespreken. Natuurlijk werken wij tijdens de zomermaanden door aan uw zekerheid dus u kunt gerust contact opnemen om uw verzekeringen en vakantie te bespreken. Uiteraard bent u ook na de vakantie welkom. We zijn benieuwd hoe u het heeft gehad en bespreken dan graag uw overige verzekeringen. Neemt u contact met ons op?

Bent u verzekerd als u huurt of verhuurt via Airbnb?

Nu het weer vakantietijd is, heb je een mooie gelegenheid om erop uit te gaan. Veel mensen vinden een Airbnb dan een uitkomst. Helaas kan er ook wel eens wat misgaan. Veel mensen denken dan dat de inboedel-, opstal- of aansprakelijkheidsverzekering uitkomst biedt. Dat is vaak niet zo. Waar moet u op letten als u via Airbnb huurt of verhuurt?

Uw particuliere verzekering biedt vaak geen dekking voor schade in verband met Airbnb

Als verhuurder kunt u schade ondervinden doordat de tijdelijke huurders schade toebrengen aan uw huis of appartement. Als u in privé verhuurt (dus zonder daar een bedrijf voor te hebben) is deze schade vaak niet verzekerd omdat zakelijke activiteiten zijn uitgesloten van veel dekkingen. Ook stelt de inboedelverzekering of opstalverzekering vaak als eis dat alleen de verzekerde en zijn/haar gezin als bewoners gezien worden. Bij Airbnb is dit niet het geval.

Ook wanneer u als huurder schade veroorzaakt en u daarvoor aansprakelijk gesteld wordt is er vaak geen dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering. In uw polis is vaak de opzichtclausule opgenomen. Deze clausule sluit de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden waar u mee omgaat alsof het uw eigen zaken zijn uit. Veel verzekeraars beroepen zich erop dat hiervan sprake is wanneer u in het kader van Airbnb bij een ander verblijft en er schade aan de spullen van die ander ontstaat.

Uw verzekeringsdekking organiseren

Uiteraard is het niet de bedoeling dat uw vakantie-uitje eindigt in een nare juridische discussie en/of dure schade. Daarom is het verstandig uw verzekeringen goed te controleren voordat u aan de slag gaat met Airbnb. Ook biedt Airbnb aan verhuurders diverse mogelijkheden om te verzekeren tegen schade.  

Wij adviseren u dan ook:
 • Goed na te gaan of uw verzekeringen dekking bieden tegen schade als gevolg deelname aan Airbnb;
 • Na te gaan of de bescherming van Airbnb in uw geval voldoende is.

We helpen u graag als u met ons wilt bespreken hoe u van Airbnb gebruik wilt gaan maken. Natuurlijk werken wij tijdens de zomermaanden door aan uw zekerheid dus u kunt gerust contact opnemen om uw verzekeringen en (ver)huur via Airbnb te bespreken.
 
De maanden november en december zijn altijd erg druk in de verzekeringsindustrie. Dit komt omdat veel verzekeraars verzekeringen opzeggen of omdat klanten een andere verzekering willen. Ook wil men vaak nieuwe risico’s verzekeren. Door uzelf goed voor te bereiden, kunt u snel duidelijk hebben hoe u zich volgend jaar zakelijk het beste verzekert.
 
Veel verzekeringscontracten hebben een looptijd van een jaar en vervallen op 1 januari. Vaak lopen verzekeringen automatisch door, maar soms is het verstandig om op te zeggen. Dit mogen verzekeraars (bijzondere omstandigheden daar gelaten) tegen de vervaldatum doen. Wat vaak vergeten wordt, is dat u dat namens uw bedrijf ook mag doen. Wij leggen de mogelijkheden uit.
 
Opzegging door verzekeraars
In het algemeen zeggen verzekeraars het contract op wanneer zij een algemene aanpassing willen doen. Deze ‘en bloc’ opzeggingen doen zij bijvoorbeeld wanneer de algemene voorwaarden gewijzigd worden of wanneer zij de premies voor bijv. alle bouwbedrijven willen verhogen.
 
Daarnaast kan een verzekeraar de verzekering individueel opzeggen op het moment dat er bijvoorbeeld sprake is van veel schades of terugkerende schade-oorzaken. Zij kunnen dan kiezen voor een definitieve opzegging of opzegging met verlengingsvoorstel. In beide gevallen is actie geboden. In het eerste geval moet u namelijk op zoek naar een nieuwe verzekeraar en in het tweede geval moet u beoordelen of het verlengingsvoorstel voor u de gunstigste oplossing is. Vaak komt u daarachter door offertes op te vragen. Gezien de drukte is het verstandig daar tijdig mee te beginnen.
 
Zegt u uw verzekeringen op?
Het kan ook zijn dat verzekeraars niets laten horen. In geval van een polis met stilzwijgende verlenging, blijft uw bedrijf het komende jaar verzekerd tegen dezelfde voorwaarden en premie. Het is echter de vraag of dit gunstig voor u is. Wellicht is er bij een andere verzekeraar een lagere premie te krijgen of zijn de voorwaarden beter. In dat geval kan het verstandig zijn uw polis(sen) onder voorbehoud op te zeggen en de alternatieven te bekijken door offertes op te vragen.
 
Doet u iets nieuws of iets anders?
Wanneer u in het nieuwe jaar extra nieuwe activiteiten of andere activiteiten gaat ondernemen, moet u uw verzekeraar daarover informeren. Zij kunnen u dan dekking toekennen, weigeren of aanvullende voorwaarden of premie voorstellen. Ook in die gevallen is een marktverkenning nodig.
 
Wij adviseren u dan ook:
 • Goed te bezien of het voorstel van uw verzekeraar optimaal is of dat er andere alternatieven voor handen zijn;
 • Tijdig te beginnen met onderhandelen en het opvragen van alternatieve offertes.

 
Wellicht is het een goed moment om ons daarbij te betrekken. Wij kennen de markt en kunnen op deskundige wijze zien of er optimalisatie in premie en of voorwaarden nodig of wenselijk is. Uiteraard kunnen we dan ook uw overige verzekeringen bespreken. Neemt u contact met ons op?
 
Heeft uw bedrijf al een regresbeleid?
Wellicht heeft u in het nieuws gehoord dat verzekeraar AIG het beveiligingsbedrijf dat door Kim Kardashian was ingehuurd ten tijde van de overval in Parijs aansprakelijk heeft gesteld.
 
Wat is regres?
Formeel gezien noemt men de actie van AIG ‘regres nemen’. Mevrouw Kardashian heeft haar spullen verzekerd bij AIG en zij hebben de schade aan haar betaald. Bij het onderzoek van de schade kwamen zij op diverse aanwijzingen dat het beveiligingsbedrijf dat door Kardashian was ingehuurd het werk niet goed genoeg gedaan had. Sterker nog, zij denken klaarblijkelijk dat de overval niet had plaats gevonden, of de buit in ieder geval kleiner was geweest, als zij hun werk wel goed hadden gedaan.
 
Ze vinden dus eigenlijk dat niet zij, maar het beveiligingsbedrijf de claim van mevrouw Kardashian had moeten betalen. Doordat verzekeraars vaak in de polisvoorwaarden zetten dat zij in de rechten van hun cliënt treden bij het uitbetalen van schade, kunnen zij dus zo’n claim indienen. Simpel gezegd: alleen mevrouw Kardashian kan het beveiligingsbedrijf aansprakelijk stellen, aangezien zij een contract sloot. Door de schade te betalen, mag de verzekeraar doen alsof zij mevrouw Kardashian is en namens haar die claim indienen.
 
Regres is zeker weer zo’n Amerikaans iets?
In tegendeel, ook in Nederland plegen verzekeraars maar al te vaak regres als zij een schade-uitkering gedaan hebben. Sterker nog, in principe doen zij dit altijd om er zo voor te zorgen dat zij zo min mogelijk schadekosten hoeven te maken. Men haalt namelijk zo terug wat aan haar verzekerde betaald is.
 
Wat hebben wij als bedrijf daarmee te maken?
Allereerst moet u er rekening mee houden dat een verzekeraar dus ook regres op u kan plegen als zij iemand een schade uitkeren die door u (w personeel) is veroorzaakt. Dit kan pijnlijk zijn.
 
Het is soms dan ook mogelijk om tegen hogere premie in de polis op te nemen dat de verzekeraar afziet van regres tegen bepaalde partijen of in bepaalde situaties. Vaak wordt afgesproken dat men geen regres neemt op klanten of zakelijke partners in bijvoorbeeld een vof of bouwcombinatie.
 
Verzekeraars plegen, als ze het doen, alleen regres voor het bedrag dat zij zelf betalen. Niet verzekerde kosten en het eigen risico verhalen zij vaak niet of alleen op verzoek. Overigens kunt u als bedrijf ook regres plegen.
 
Het is dus belangrijk om:
 • Een goed regresbeleid op te stellen zodat u weet welke schade er binnen het bedrijf wordt geleden en of regres mogelijk is;
 • Een goede verzekering te sluiten die ook regres neemt voor niet-verzekerde schade en eigen risico. Wellicht is de verzekeraar bereid om af te zien van regres op belangrijke partijen.

 
Wellicht is het een goed moment om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Uiteraard kunnen we dan ook uw overige verzekeringen bespreken. Neemt u contact met ons op?
 
Kent u de nieuwe regels voor kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden?
Uit recent onderzoek is gebleken dat er steeds meer schade aan kabels en leidingen ontstaat als gevolg van graafwerkzaamheden. Deskundigen verwachten dat dit aantal schades alleen maar toe zal nemen als het aardgasnet, dat ook in de grond ligt, niet meer gebruikt zal worden. Daarom vragen zij om maatregelen en nadrukkelijkere handhaving van de regels op dit gebied.
 
Welke regelgeving is er?
Per 31 maart 2018 is de WION vervangen door de WIBON (informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Deze wetgeving bepaalt de inspanningen die opdrachtgevers en grondroerders moeten uitvoeren om te voorkomen dat zij bij graafwerkzaamheden kabels en leidingen raken.  
 
Wat wordt er van u verwacht op grond van de WIBON?
De WIBON bepaalt welke verantwoordelijkheden er omtrent graafwerkzaamheden ontstaan en wie er verantwoordelijk is. Deze verantwoordelijkheid geldt voor het moment dat men wil gaan graven (wie is verantwoordelijk voor welke maatregelen) en voor tijdens het graven (wie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden en het toezicht daarop). Ook de verantwoordelijkheden voor wanneer er toch schade wordt gemaakt zijn gedefinieerd. Belangrijk punt is dat grondroerder een informatieplicht hebben. Bij het KLIC (Kabel- en leiding informatiecentrum) moeten zij digitaal opvragen of er kabels en leidingen liggen op de locatie waar zij willen graven. Een volledig overzicht van de wijzigingen en vereisten met bijbehorende starterkit vindt u hier.
 
Wat gebeurt er als u niet aan de vereisten voldoet?
Op het niet naleven van de verplichtingen uit de WIBON staan strenge sancties. Zo kan het werk worden stilgelegd en kunnen er bestuurlijke boetes volgen. De belangrijkste sanctie is wellicht dat u aansprakelijk gesteld kunt worden voor de opruimkosten en gevolgschade. Afhankelijk van het soort kabels en leidingen dat geraakt wordt kan de schade in de miljoenen lopen. Uiteraard kunnen wij u hiervoor een verzekeringsoplossing bieden als u kunt aantonen dat u aan uw voorbereidende verplichtingen voldoet.
 
Het is dus belangrijk om:
 • U te verdiepen in de WIBON en aan te tonen dat u aan deze richtlijn voldoet;
 • Een goede WIBON-clausule op uw aansprakelijkheidspolis te laten noteren om de gevolgen van aansprakelijkheid te kunnen verzekeren.

 
Wellicht is het een goed moment om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Uiteraard kunnen we dan ook uw overige verzekeringen bespreken. Neemt u contact met ons op?
 
Bent u al GDPR-compliant of spaart u voor de boete die u kunt krijgen?


Al was het maar door de nog langere cookiemeldingen en eindeloze stroom verzoeken om bevestiging in jouw mailbox, de nieuwe privacywet of GDPR kan u niet ontgaan zijn. Heeft u zichzelf weleens afgevraagd of uw bedrijf al voldoet aan de GDPR? Heeft u overwogen wat de consequenties kunnen zijn als u niet voldoet en uitgezocht of uw cyberverzekering dekking biedt? Zo niet dan is het tijd om actie te nemen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft namelijk aangekondigd dat zij de naleving gaan onderzoeken.

Wat is de GDPR?

De GDPR is de Europese richtlijn General Data Protection Regulation. Hierin staat uitgelegd hoe u om moet gaan met persoonsgegevens die u verwerkt of laat verwerken. De Nederlandse naam is AVG oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat wordt er van u verwacht op grond van de AVG?

Kort gezegd wordt er van u verwacht dat u actief de persoonlijke data van bezoekers die u verzamelt of laat verzamelen beschermt. Ook moet u mensen die daarom vragen:
 • Inzage kunnen bieden in hun persoonlijke gegevens;
 • Hen de mogelijkheid bieden die gegevens te wijzigen of te corrigeren;
 • Hen de data meegeven als zij hun data van u naar een andere partij mee willen nemen;
 • Hen kunnen garanderen dat hun data verwijderd is als zij daarom verzoeken.  

Daarnaast kunnen er afhankelijk van de grootte van uw organisatie en het soort data dat u verzamelt aanvullende eisen gesteld worden. Een volledig overzicht van de vereisten vindt u hier.

Wat gebeurt er als u niet aan de vereisten voldoet?

Indien u na 25 mei 2018 niet aan de richtlijnen voor de GDPR voldoet kunt u een boete krijgen van Autoriteit Persoonsgegevens. Deze boetes kunnen zeer hoog zijn en oplopen tot:
 • 10 miljoen of 2% wereldwijde omzet als uw bedrijf de AVG voor een deel overtreedt;
 • 20 miljoen of 4% wereldwijde omzet als uw bedrijf de AVG voor grootste deel overtreedt.

Naast deze boetes kunnen er tal van andere gevolgen ontstaan zoals reputatieschade en aansprakelijkstellingen.
 
Als u kunt aantonen dat u zelf voorzorgsmaatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen is het mogelijk de gevolgen van het niet voldoen aan de AVG (mee) te verzekeren op een cyberverzekering.
 
Het is dus belangrijk om:
 • U te verdiepen in de AVG en aan te tonen dat u aan deze richtlijn voldoet;
 • Een goede cyberverzekering te sluiten voor het geval u toch een boete krijgt.

Wellicht is het een goed moment om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Uiteraard kunnen we dan ook uw overige verzekeringen bespreken. Neemt u contact met ons op?
 
Valt uw evenement in het water? Moet u de hoofdprijs uitkeren? Bent u financieel voorbereid?

Rondom de zomer organiseren bedrijven vaak een evenement voor de medewerkers en/of de klanten. Soms wordt er zelfs een competitie georganiseerd (zoals een golftoernooi) met een mooie hoofdprijs. Vol enthousiasme start u de voorbereiding, want u wilt ook dit jaar een succes maken van uw evenement. Toch kunnen er altijd een aantal gebeurtenissen plaatsvinden die grote financiële gevolgen hebben voor uw event. Bent u daar dan ook op voorbereid?

De hoofdprijs valt, hoe blijft u uit de kosten?

Uiteraard is het leuk om bij een evenement een goede hoofdprijs te organiseren. Bij golftoernooien zet men niet zelden een auto als prijs op een hole-in-one. Stel dat deze bij uw toernooi geslagen wordt, heeft u dan een voorziening voor de kosten?

Nationale rouw of noodweer, wat nu?

U hoopt voor uw evenement natuurlijk op een zonovergoten dag zonder incidenten. Helaas pakken op de geplande dag donkere wolken zich letterlijk samen boven uw evenemententerrein. Als gevolg van de weersomstandigheden moet het evenement worden afgelast. Helaas is het in deze tijd ook niet ondenkbaar dat uw evenement niet door kan gaan vanwege terrorismedreiging. Ook wanneer de regering als gevolg van het overlijden van leden van het koningshuis of grote rampen nationale rouw afkondigt kan het evenement buiten uw schuld niet doorgaan.

Aansprakelijkheid zit in een klein hoekje

Ook wanneer een evenement gelukkig wel door kan gaan kan er van alles misgaan. Zo kan er door het evenement schade aan (eigendommen van) derden ontstaan, maar zouden de deelnemers ook gewond kunnen raken. U bent als organisator dan vaak toch aansprakelijk, ook al heeft u zelf niets met het ongeval te maken.

Het is dus belangrijk om goed na te gaan welke financiële risico’s er met uw evenement verbonden zijn en vooraf financiële voorzieningen te treffen. Wij adviseren dan ook:
 • Na te gaan welke financiële risico’s er aan uw evenement verbonden kunnen zijn en daarbij ook de situatie mee te nemen dat het evenement eventueel afgelast moet worden;
 • Na te gaan of u afdoende verzekerd bent of wellicht baat heeft bij een evenementenverzekering.

Wellicht is deze materie wat te onoverzichtelijk om direct te doorzien. In dat geval kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij bespreken dan graag uw evenement en de mogelijkheden om de financiële gevolgen van schade te beheersen. Wellicht is dat een goed moment om direct uw andere verzekeringen te bespreken.

Download onze App

Vul in en ontvang een downloadlink.